Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt -opas

Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt -opas

Avainsanat:

Mikä?

Opas antaa perustietoa aivoverenkiertohäiriöön liittyvistä neuropsykologisista oireista.

Mitä sisältää?

Oppaassa esitellään tavallisimmat aivoverenkiertohäiriön jälkeen ilmenevät neuropsykologiset häiriöt, kuvataan niiden vaikutuksia arkielämän toimintatilanteissa ja tuodaan esiin yleisiä kuntoutumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Kenelle?

Opas on tarkoitetu aivoverenkiertohäiriön sairastaneille, heidän läheisilleen sekä terveydenhoitoalan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Mistä saatavilla?

Opas on maksullinen. Se on tilattavissa Aivoliiton verkkokaupasta

Mistä lisätietoja?

Aivoliitto ry, fysioterapeutti Johanna Di Nardi, s-posti: johanna.di.nardi(at)aivoliitto.fi.