Empatiaa ja vuorovaikutusta

Empatiaa ja vuorovaikutusta

Itsetuntemus, omien tarpeiden ja rajojen tunteminen on perusta tyydyttävälle seksuaalisuudelle. Mielen hyvinvoinnin ja hyvän terveyden kannalta tärkeää on, että oppii tuntemaan itsensä ja kumppaninsa, kuuntelemaan niin omia kuin toisen tarpeita ja kunnioittamaan rajoja. Samoin jokaiselle on tärkeää elää arvojensa ja ihmiskäsityksensä mukaista elämää, mukaan lukien seksuaalioikeudet.

Toimiva seksuaalisuus pohjautuu empatian kyvylle ja vuorovaikutustaidoille. Siihen kuuluu paitsi hellyyttä, yhteenkuuluvuutta, ja läheisyyttä, myös turvallisuutta ja luottamusta.