Hyvät ihmissuhteet kantavat läpi elämän

KIRJOITETTU 9.1.2020

Hyvät ihmissuhteet kantavat läpi elämän

Hyvät ihmissuhteet vaikuttavat elämänlaatuun. Myönteiset ja turvalliset suhteet puolisoon, perheenjäseniin, ystäviin, työkavereihin tai naapureihin ovat tärkeitä hyvinvoinnin kannalta.

Oma elämämme rakentuu vuorovaikutuksesta ja erilaisista ihmissuhteista aina syntymästä lähtien – tai oikeastaan jo sitä ennen. Vauva on vuorovaikutuksessa äidin kanssa jo ennen syntymää. Kasvamme ja kehitymme erilaisten ihmissuhteiden, yhteisöjen ja ympäristöjen vaikutuksessa.
Vuorovaikutus ei aina ole helppoa, mutta onneksi vuorovaikutustaitoja voi harjoitella.
 
Lue lisää:
 

 

Suhteet muuttuvat elämän myötä

 
Ihmissuhteet, niiden merkitys ja painopisteet muuttuvat elämän eri vaiheissa. Perhesuhteita seuraavat ystävät ja erilaiset yhteisöt kuten päiväkoti ja koulu, myöhemmin kenties parisuhde sekä työyhteisö.
 
"Välillä on perhe painopisteessä, välillä taas ystävät. Samat ihmissuhteet saatetaan löytää uudestaan, kun sille sopiva aika koittaa. Joskus tasapainoisten ihmissuhteiden ylläpitäminen vaatii aikaa yksin ja omassa rauhassa. Tärkeää onkin tunnistaa millainen vuorovaikutus tukee ja kasvattaa omaa hyvinvointia ja millaisia ihmissuhteita on hyvä vaalia". (Mieli ry)
 
Lue lisää:
 
 
 
 
 
 
Oiva-hyvinvointiohjelman avulla voit pohtia, mitä läheiset ihmissuhteet sinulle merkitsevät, ja mitä tunteita ne herättävät.
 

5 vinkkiä hyviin ihmissuhteisiin

 
1. Kunnioita ihmissuhteitasi.
 
2. Mieti millainen ystävä, kumppani, vanhempi tai työkaveri haluaisit olla. Pyri päivittäin tietoisesti toimimaan omien arvojesi suuntaisesti. 
 
3. Positiivinen elämänasenne edesauttaa suhteiden hoitoa. Pyri vaalimaan myönteisiä mielikuvia ja toivo läheisillesi hyvää tapahtuvaksi.
 
4. Anna aikaa itsellesi. Ihmissuhteiden ylläpito vaatii myös omaa rauhaa.
 
5. Tunnista ja hyväksy, että ihmissuhteiden painopisteet muuttuvat elämän mukana.
 

Huomioiminen on tärkeä taito työyhteisössä

Työyhteisössä tapahtuva huomioiminen on keskeinen hyvinvointia tukeva tekijä, todetaan Mia Mäntymaan sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielmassa. Huomioimisella tarkoitetaan työntekijöiden tarvetta kokea itsensä huomatuksi työyhteisössä. 
 
–Huomioimiseen liittyy myös työntekijöiden kokemus siitä, että työkaverit ja esimies ovat aidosti kiinnostuneita työntekijän asioista. Myös kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemukset työyhteisössä liittyvät huomioimiseen, toteaa Mäntymaa.
 
Mäntymaa toteaa, että työyhteisöjen sosiaalisten suhteiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja suhteiden toimivuuteen vaikuttaviin asioihin huomion kiinnittäminen edistävät työntekijöiden hyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. 
 
–Tutkimustulos tuo esille yhdenlaisen tavan ymmärtää sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta työpaikoilla entistä yksityiskohtaisemmin. Hyvinvointi syntyy työn arjessa ja työyhteisöjen toimivuus ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus vaikuttavat hyvinvoinnin kokemuksiin.
 
Tulosten mukaan osatekijät linkittyvät toisiinsa, joten työyhteisön sosiaalisiin suhteisiin liittyviä tekijöitä on Mäntymaan mukaan tarpeen tarkastella kehämäisenä kokonaisuutena. 
 
–Hyvin toteutuessaan osatekijät voivat vahvistaa toisiaan ja vaikuttaa positiivisesti toisiinsa. Sama vaikutus voi näkyä myös negatiivisesti.
 
 

5 vinkkiä hyvään arkeen työpaikalle

 
1. Tuo iloa mukanasi!
 
Työyhteisön jokainen jäsen vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin. Siksi on tärkeää hetkeksi pysähtyä miettimään, mitä itse tuo työyhteisöön. Jo tervehtiminen ja hymy voivat merkitä työkaverille paljon.
 
2. Olkaa ihmisiä toisillenne!
 
Eri työyhteisöissä voi olla hyvinkin erilainen avoimuuden kulttuuri. Tuen antaminen ja tuen pyytäminen ovat taitoja, joita jokaisen kannattaa harjoitella.
 
3. Empatiaa!
 
 Töissä kovien tavoitteiden saavuttamiseen vaaditaan myös pehmeää puolta eli empatiaa. Empatia vaikuttaa tekemisen laatuun ja yhteistyön sujuvuuteen. Empatialla on merkittävä rooli myös työpaikan kulttuurin luomisessa.
 
4. Kehu kaveria!
 
 Jokainen meistä tarvitsee positiivista palautetta ja kiitosta, niin työssä kuin kotona.
 
5. Kuuntele itseäsi!
 
Mieti, mikä sinua motivoi, mikä hiertää työpaikalla ja keskustele siitä avoimesti esimiehesi kanssa. Moni ei uskalla tai osaa kommunikoida, vaan ajattelee, ettei häntä kuitenkaan kuunnella.
 
Lue lisää: