Kielellinen erityisvaikeus

Kielellinen erityisvaikeus

CASE KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS
 
Kielihäiriön säästösääntö: pieni lapsi, pienemmät kulut./ "varhainen tuki ehkäisee vaikeuksien  kasvamisen /lisääntymisen kierteen".
 
Kielellinen erityisvaikeus on laajasti lapsen toimintakykyyn, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen  vaikuttava ongelma. Se diagnosoidaan noin seitsemällä prosentilla ikäluokasta. Suomessa on noin 70 000 alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta joilla on diagnosoitu kielellinen erityisvaikeus.'
 
Tärkeimmät lapsen ennustetta parantavat tekijät ovat riittävä ja varhain aloitettu arjen toimintakyvyn tukeminen. Lisäksi lapsi tarvitsee riittävää ja oikein ajoitettua kuntoutusta. Hänen kielellisen oppimisensa ja toimintakykynsä puutteet pitää ottaa huomioon myös koulussa.