Lapset puheeksi -palvelumalli

Lapset puheeksi -palvelumalli

CASE LAPSET PUHEEKSI -palvelumalli: Moninkertainen säästö ottamalla lapset puheeksi työskenneltäessä lasten ja vanhempien kanssa

Lastensuojelun kustannukset ovat kasvussa valtakunnallisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit valuvat korjaaviin toimenpiteisiin, vaikka "pienemmillä panostuksilla varhaiseen tukeen on mahdollis-ta välttää kaikkein järeimmät ja kalleimmat toimenpiteet". (Heinonen ym).

Lapset puheeksi -menetelmää on tutkittu satunnaistetussa asetelmassa ja se on todettu vaikuttavaksi lasten masennus- ja ahdistusoireisiin sekä myönteiseen sosiaaliseen käyttäytymiseen, kun vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveyden ongelma. Lapset puheeksi -palvelumallissa kaikki kunnalliset toimijat sitoutuvat tukemaan lapsen arkipäivän sujumista yhteistyössä perheiden kanssa ja luomaan palvelurakenteen, joka tukee sektorit ylittävää yhteistyötä.

Lue lisää ja lataa materiaali (pdf)