Lukutaito on perusoikeus - Lukutaitopäivää vietetään 8.9.

Lukutaito on perusoikeus - Lukutaitopäivää vietetään 8.9.

KIRJOITETTU 4.9.2019
Kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään sunnuntaina 8.9. Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen.
Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä myös sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta. Silti maailman aikuisista viidennes ja köyhimpien kehitysmaiden naisten enemmistö on lukutaidotonta.
 
Vanhempien kannustus ja kotoa saadut mallit ja asenteet ovat tärkeässä asemassa lasten lukutaidon kehittymisessä. Lukemisesta on lapselle paljon hyötyä myös tulevaisuudessa, joten lukeminen kannattaa ottaa osaksi arkea omalla esimerkillä kannustaen. (Lähde: Lukukeskus)
 
Lukukeskuksen sivuilla mainitaan 11 edellytystä lukutaidon perusoikeuden toteutumiselle:
 
1. Lapsia rohkaistaan kotona kehittämään lukutaitoaan.
 
2. Vanhemmille annetaan ohjausta lasten lukutaidon tukemisessa.
 
3. Kohtuuhintaisessa, korkealaatuisessa esiopetuksessa tai päiväkodissa edistetään lapsen kielen sekä lukutaidon kehitystä.
 
4. Korkealaatuinen lukutaidon opetus lapsille, nuorille sekä aikuisille on kaikkien oppilaitosten ydintehtävä.
 
5. Kaikkien opettajien koulutus ja täydennyskoulutus sisältävät lukutaidon opetukseen liittyviä opintojaksoja, jotta he voisivat valmistautua vaativaan tehtäväänsä lukutaidon opettajina.
 
6. Digitaalisen osaamisen tärkeyttä painotetaan kaikissa ikäryhmissä.
 
7. Vapaa-ajan lukemista tuetaan aktiivisesti ja siihen kannustetaan.
 
8. Kirjastopalvelut ovat hyvin saatavilla ja kirjastot hyvin varusteltuja.
 
9. Lapset ja nuoret, joilla on lukemisvaikeuksia, saavat asianmukaista ja asiantuntevaa tukea lukutaitonsa kehittämisessä.
 
10. Aikuisia tuetaan kehittämään sellaisia lukutaidon osa-alueita, joita he tarvitsevat yhteiskuntaelämään osallistuakseen
.
11. Päättäjät, opetusalan ammattilaiset, vanhemmat sekä yhteisöt työskentelevät yhdessä, jotta jokaiselle (kaikissa sosiaaliluokissa ja kaikilla koulutusasteilla) voidaan taata tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittää lukutaitoaan.
 
Tekijät: Renate Valtin (puheenjohtaja), Viv Bird, Greg Brooks, Bill Brozo, Christine Clement, Simone Ehmig, Christine Garbe, Maurice de Greef, Ulrike Hanemann, Kees Hammink, David Mallows, Fabio Nascimbeni, Sari Sulkunen, Giorgio Tamburlini.
 
 
Näin kannustat lasta lukemaan (Aamulehden artikkeli)