Pyörätiet

Pyörätiet

CASE PYÖRÄTIET:
 
Hyötyjä pyöräilystä
Pyöräily vaikuttaa myönteisesti ihmisten fyysisen aktiivisuuden kautta terveydenhuollon kustannuksiin, kaupunkikuvaan, liikenteen tilantarpeeseen, ilmanlaatuun ja meluun. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on arvioinut, että pyöräilyn kehittämisohjelmalla saavutetaan nykyarvossa mitattuna 114 miljoonan euron investoinneilla 888 miljoonan euron hyödyt. 
Terveysvaikutusten taloushyötylaskelman mukaan 51–62 % näistä hyödyistä on terveyshyötyjä. Lisäksi syntyy aikasäästöjä, jotka johtuvat pyöräilyn nopeutumisesta.