Suun terveys

Suun terveys

Porissa tehtiin vuosina 2001–2005 satunnaistettu kliininen koe, jonka tarkoituksena oli selvittää, voidaanko paikkaushoitoa vaativien kariesvaurioiden syntyä vähentää alkutilanteessa 11–12-vuotiailla
lapsilla suuhygienistien toteuttamien yksinkertaisten ehkäisevien toimenpiteiden ja yksilöllisen terveysneuvonnan avulla, kun kaikkia kaupunkilaisia samaan aikaan informoitiin suunterveyden
ylläpitämisen perusasioista.
 
Tutkituilla lapsilla oli tutkimuksen alkaessa vähintään yksi aktiivinen kariesvaurio, joka hoitamattomana olisi voinut edetä paikkausta vaativaksi reiäksi. Kontrolliryhmän lapset saivat Porissa tuolloin annettua tavanomaista hammashoitoa.