Sydänmerkki

Sydänmerkki

Avainsanat:

Mikä?

Sydänmerkki on ravitsemuksellisesta laadusta viestivä merkki, joka helpottaa ruokavalintoja ja auttaa ruokavalion muokkaamisessa erityisesti rasvan ja suolan osalta terveellisemmäksi. Maa- ja metsätalousministeriö on rekisteröinyt merkin EU-lainsäädännön mukaiseksi ravitsemusväittämäksi.

Mitä sisältää?

Merkitsemisjärjestelmä kattaa sekä Sydänmerkki-tuotteet että Sydänmerkki-ateriat. Tuotteiden osalta on laadittu kriteerit yli 40:lle tuoteryhmälle 9:ssä eri elintarvikeryhmässä. Kriteerit määrittävät tarkasti rasvan määrän ja laadun sekä suolan (natrium) määrän. Myös kuidun, sokerin ja kolesterolin määrälle on asetettu kriteerit, jos ne ovat olennaisia tuoteryhmälle. Sydänmerkki-aterioiden osalta on määritetyt kriteerit aterian osille – pääruoalle, pääruoan lisäkkeille sekä muille aterian osille.
Sydänmerkki-järjestelmän avulla ohjataan kuluttajia tekemään terveellisempiä valintoja sekä kaupassa että ravintoloissa asioidessaan. Sydänmerkki on kuluttajien arvostama merkki, joka tuo lisäarvoa tuotteelle ja tuotteen valmistajalle. Ammatti-keittiöpuolella konsepti tarjoaa työvälineet ravitsemussuositusten mukaisen ruoan suunnittelemiseen, valmistamiseen ja tarjoamiseen. Neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville Sydänmerkki-järjestelmä ja sen työkalut tarjoavat puolestaan luotettavan apuvälineen helpottamaan ravitsemussuositusten käytäntöön vientiä.

Kenelle?

Merkki on tarkoitettu helpottamaan kuluttajien valintoja, joten tärkein kohderyhmä on kuluttajat. Toiminnan kannalta keskeisiä ryhmiä ovat järjestelmässä mukana olevat yhteistyötahot: elintarviketeollisuus, ammattikeittiö sekä kauppa. Lisäksi Sydänmerkillä on myös monia muita sidosryhmiä. Alla ryhmät tärkeysjärjestyksessä

 • Elintarviketeollisuuden yhteyshenkilöt
 • Ammattikeittiöiden yhteyshenkilöt (erit.lounasravintolat + julkinen sektori)
 • Kauppojen yhteyshenkilöt
  • market-kauppa (suuremmat market
  • Kuluttajat (eri elinvaiheissa ja eri elämäntaparyhmissä, ml riskiryhmät ja sairastuneet)
  • -yksiköt, K-ryhmä)
  • tukku-kauppa (erityisesti HoReCa-sektorilla)
 • Ruokapalvelujen tilaajatahot (kunnat, yritykset jne.)
 • Oppilaitokset: sekä opettajat että opiskelijat
  • ravitsemisalan
  • ravitsemusalan
  • terveydenhuollon
  • elintarvikealan
  • kaupan koulutuskeskukset
 • Asiantuntijasektori:
  • terveydenhuollon ammattilaiset
  • terveydenhoitajat
  • sairaanhoitajat
  • työterveyshoitajat
  • ravitsemusterapeutit
  • ravintola-alan ammattilaiset
  • lääkärit
  • apteekit
 • Päättäjät, viranomaiset
  • kuntapäättäjät
  • Kela
  • VRN
  • ministeriöt
  • ELY-keskukset
  • kunnalliset terveystarkastajat
 • Muut järjestöt ja taustavaikuttajat
 • Oma henkilökunta ja Sydänyhteisö (Sydänliitossa, piireissä ja aktiivit yhdistyksissä)
 • Media
  • terveystoimittajat
  • ruokatoimittajat
  • taloustoimittajat

Mistä saatavilla?

Sydänmerkin käyttöoikeus myönnetään hakemuksen perusteella. Käyttöoikeus on maksullinen ja laskutetaan vuosittain. Käyttöoikeusmaksu perustuu tuotteissa tuotteen myynti-/jakelualueen laajuuteen sekä yrityksen Sydänmerkki-tuotteiden kokonaismäärään. Aterioiden osalta peritään ravintolakohtaista käyttöoikeusmaksua. Maksu määräytyy ravintolatyyppiin perusteella. Käyttöoikeusmaksut on pidetty alhaisena, koska järjestelmällä ei tavoitella voittoa, vaan maksuilla katetaan ainoastaan järjestelmän ylläpidosta aiheutuvat kulut. Sydänmerkkiin liittyvää esitemateriaalia on saatavilla Sydänliitosta.

Mistä lisätietoja?

Suomen Sydänliitto ry:

tuotepäällikkö Mari Olli, puh. (09) 752 752 29,
s-posti: mari.olli@sydanliitto.fi

Lisätietoa Sydänmerkistä löydät osoitteesta www.sydanmerkki.fi