Syöpää voi ehkäistä terveellisillä elintavoilla

Syöpää voi ehkäistä terveellisillä elintavoilla

KIRJOITETTU 26.2.2021
Syöpäjärjestöt tuovat Yksi elämä -terveystalkoisiin vahvaa asiantuntemusta syövän ehkäisemiseksi. Syöpäjärjestöjen tavoitteena onkin turvata kaikille hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta.

Syöpä on yleisnimitys suurelle joukolle erilaisia sairauksia, joiden syyt, luonne ja ilmeneminen voivat olla hyvin erilaisia. Täysin yksiselitteistä määritelmää syövälle ei ole. Syöpä johtuu geeneihin kertyvistä vaurioista. Muutokset voivat johtua sattumasta tai altistumisesta syöpää aiheuttavalle aineelle.

Joka kolmas suomalainen sairastuu jossakin elämänsä vaiheessa syöpään. Vuosittain syöpään sairastuu jo noin 30 000 ihmistä. Lähes kaksi kolmesta kuitenkin paranee.

Omiin valintoihin voi vaikuttaa

Syövän yleistyminen johtuu paitsi väestön ikääntymisestä myös elintavoistamme. Esimerkiksi keuhkosyövän yleistyminen on seurausta muutama vuosikymmen sitten vallinneista tupakointitottumuksista. Ihosyövistä taas yli 90 prosenttia voitaisiin estää nauttimalla auringosta kohtuullisesti ja vastuullisesti.

Sattumalla, perintötekijöillä ja elintavoilla on merkitystä syövän synnyssä. Sattumaan tai perintötekijöihin emme voi vaikuttaa, mutta omiin valintoihimme voimme. Jopa 40 prosenttia syövistä on ehkäistävissä terveellisillä elintavoilla.

Syövän ehkäisy ei ole erillinen saareke tai tavoite elämässä. Monet samat säännöt, jotka pätevät syövän ehkäisyyn, ovat olennaisia myös muiden yleisten kansansairauksien riskien vähentämisessä. Tupakoimattomuudella, terveellisellä ruualla ja alkoholin välttämisellä vähennetään paitsi syövän riskiä myös riskiä sairastua mm. sydän- ja verisuonitauteihin tai tyypin 2 diabetekseen.

Terveellisten elintapojen noudattamisesta ei siis kannata tinkiä. Syöpää voi ehkäistä, mutta tulokset eivät näy heti. Syövän ehkäisyssä vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja kykyä ajatella omaa tulevaisuuttaan kauas eteenpäin. Elämällä terveellisesti nyt voimme saada paljon terveitä vuosia, kun olemme iäkkäämpiä.

Ilman syöpää – syövän ehkäisystä ja terveellisistä elintavoista kiinnostuneille tarkoitettu sivusto.

 

Tunne syöpäriskit

Tutustu elintapaohjeisiin, joilla pienennät riskiäsi sairastua syöpään ja voit paremmin arjessa.

 

Testaa elintapasi

Testin avulla voit selvittää, onnistutko nykyisillä elintavoillasi pienentämään syöpäriskiäsi vai olisiko sinulla parannettavaa.

https://www.ilmansyopaa.fi/tee-testi/

 

Roosa nauha edistää naisten syöpien vastaista työtä

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksen tuotoilla tuetaan syksystä 2020 alkaen rintasyöpätutkimuksen lisäksi myös muiden syöpien tutkimusta.  Keräyksellä on tuettu naisten syöpien vastaista työtä Suomessa vuodesta 2003 ja varoja on kerätty tähän mennessä jo yli 15 miljoonaa euroa. Syöpäsäätiö jakoi vuonna 2020 tutkimusapurahoina lähes 6,5 miljoonaa euroa 80 tutkijalle tai tutkimusryhmälle.

Syksyn 2021 Roosa nauha -keräys järjestetään 23.9.–31.10.

Lue lisää: Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys

Fressis tarjoaa tietoa terveydestä nuorille

Fressis on nuorille suunnattu palvelu, joka jakaa tietoa terveydestä, kannustaa terveellisiin elintapoihin ja hyviin valintoihin omassa arjessa. Hyvien valintojen kautta voi vaikuttaa omaan terveyteen ja erilaisten sairauksien ja samalla syövän ehkäisemiseen.

Fressiksen aiheita ovat tupakkatuotteet (tupakka, nuuska ja sähkötupakka), liikunta, ravinto, arkirytmi, mieli, alkoholi, seksuaali- ja aurinkoterveys. Terveelliset elintavat, hyvä arkirytmi ja mielenterveydestä huolehtiminen tukevat toisiaan ja ihmisen hyvinvointia.

Fressis tarjoaa tietoa, tarinoita ja vinkkejä terveelliseen ja hyvinvoivaan arkeen – luotettavasti ja asiantuntevasti.

Lue, katso, kysy ja testaa: Fressis.fi


FressisEdu pyrkii edistämään lasten ja nuorten tupakoimattomuutta

FressisEdu-sivusto on suunnattu opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle, vanhemmille ja nuorisotyötä tekeville. Sivuston tarkoituksena on auttaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä käsittelemään nikotiinituotteisiin liittyviä aiheita eri kehitysvaiheet huomioiden. Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistämisessä on tärkeää, että kaikki toimijat lasten ja nuorten elinympäristössä tukevat yhdessä tupakoimattomuutta. Sisältöjä on ollut tuottamassa ja tarkistamassa joukko terveystiedon opettajia eri kouluasteilta.

Tutustu FressisEdu-sivustoon.

Ilman syöpää(avautuu uudessa ikkunassa) – syövän ehkäisystä ja terveellisistä elintavoista kiinnostuneille tarkoitettu sivusto.