Terveydenhuollon hyvät ja huonot uutiset puhuttivat SuomiAreenalla

KIRJOITETTU 13.8.2019

Terveydenhuollon hyvät ja huonot uutiset puhuttivat SuomiAreenalla

Kun rahat loppuvat, ei ole varaa jättää investoimatta. SuomiAreenalla Porissa järjestettiin heinäkuun puolivälissä Terveydenhuollon hyvät ja huonot uutiset -keskustelutilaisuus, jossa ruodittiin sote-Suomen haasteita ja ratkaisuja hyvään hoitoon, sen tuottamiseen ja johtamiseen sekä yhteistyöhön, joita ilman emme selviä.

Yksi elämä järjesti paljon yleisöä keränneen tilaisuuden yhdessä CGI:n, Pihlajalinnan ja HUS Clever Health Networkin kanssa. Keskustelu rakentui kolmen teeman varaan ja keskustelemassa oli niin päättäjiä kuin palveluntuottajia. Teemoista keskusteltiin pareittain ja ääneen pääsivät myös muut osallistujat.

Valinnanvapaus on asiakkaan etu

Uuden hallituksen myötä sote-urakka on pääsemässä jälleen vauhtiin. Mats Brandtin tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan valinnanvapaus parantaisi palveluiden laatua, vahvistaisi palveluiden käyttäjien itsemääräämisoikeutta ja olisi neutraali kustannuskehityksen kannalta.
 
Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi korosti puheenvuorossaan asiakkaan oman valinnan mahdollisuutta.
 
–Julkinen sektori luo vahvan perustan, jonka päälle on hyvä rakentaa. Palveluseteliä kehitetään ja sen tulee olla kaikkien meidän käytössä siten, että myös pienet tuottajat pääsevät mukaan. Kustannusten tulee olla läpinäkyviä läpi palvelujärjestelmän ja palveluseteleiden kehitys tulisi sitoa esimerkiksi asiakasmaksuihin. 
 
Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki toivoi hallitukselta valtakunnallisen asiakassetelilainsäädännön laajentamista, jotta käytössä olisi yhdenmukaiset kriteerit saada parasta mahdollista hoitoa.
 
–Erityisesti hoivapalveluissa asiakkaalla ja lähipiirillä on hyvät edellytykset arvioida hoidon laatua, joten valinnanvapaudessa on saatavissa kaikki hyöty irti tässä asiassa.
 
Myös maakuntauudistus puhutti keskustelijoita. Keskeistä oli, tuleeko koko Suomen sote-palvelut suunnitella samaan muottiin alueiden eriarvoisuudet huomioiden. Palveluntuottajien näkökulmasta toivottiin, että rahaa käytettäisiin palveluiden tuottamiseen pikemmin kuin sote-suunnittelun rakenteisiin.
 
Yleisö äänesti: "Valinnanvapaus on asiakkaan etu" on hyvä uutinen

Bitit pelastavat potilaan

Suomessa on kattava terveydenhuollon datavaranto, mutta sitä ei ole vielä kyetty hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. Keskustelussa tuotiin esiin, että valtion ylläpitämät Kanta-palvelut tulisi saada joustavammin ja tehokkaammin käyttöön. Tekoäly tekee vahvasti tuloa myös terveydenhuollon alalle, mutta haasteena ovat ainakin yhteensopivuudet sekä aito yhteistyö eri toimijoiden välillä.
 
–Tärkeintä on saada asiointialustat yhtenäisiksi siten, että asiakkaan asiointi voisi tapahtua täysin sähköisesti, tämä luo aitoa kommunikaatiota. Innovaatioiden vieminen käytäntöön entistä tehokkaammin auttaa myös arkista työtä, totesi HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen.
 
UNA-yhteistyö on maakuntien ja julkisten sote-toimijoiden yhteinen keino tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. UNA Oy:n toimitusjohtaja Katja Rantala muistutti yhteistyön tärkeydestä.
–Ammattilaisilla tulee olla kyvykkyys auttaa asiakasta ja myös tietoturva tulee olla keskeisessä osassa ratkaisuissa.
 
Yleisö äänesti: " Bitit pelastavat potilaan" on hyvä uutinen
 

Sote-Suomi matkalla egosysteemeistä ekosysteemeihin 

Ekosysteemillä tarkoitetaan sote-suunnittelussa ennen kaikkea tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Näitä toimijoita ovat valtion lisäksi niin yksityiset yritykset kuin järjestöt.
 
–Suomessa tarvitaan erilaisia sote-toimijoita. Tehokkaat ja toimivat palvelut vaativat verkostoitumista, totesi Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg.
 
Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen korosti, että palveluiden tulee olla kansalaisten saatavilla viiveettä.
 
–Yritykset ja kolmas sektori tulee saada ajoissa mukaan sote-suunnitteluun. Järjestelmät tulee rakentaa siten, että valinnanvapaus ohjaa kehitystä ja että asiakas voi asioida minkä tahansa palveluntarjoajan kanssa.
 
Hengitysliiton toiminnanjohtaja Markku Hyttinen muistutti myös järjestönäkökulman tärkeydestä.
 
–Järjestöjen jäsenistöjen kokemukset ja tietotaito tulee hyödyntää sote-suunnittelussa. Järjestöt ovat erittäin valmiita yhteistyöhön.
Yleisö äänesti: " Yhteistyö on välttämätöntä sote-Suomessa" on hyvä uutinen
 

Katso koko Terveydenhuollon hyvät ja huonot uutiset -keskustelu