Terveysjärjestöt: Hallitusneuvottelujen tavoitteeksi lisää terveitä elinvuosia suomalaisille

Terveysjärjestöt: Hallitusneuvottelujen tavoitteeksi lisää terveitä elinvuosia suomalaisille

KIRJOITETTU 29.4.2019
Seitsemän kansanterveysjärjestön yhteishanke Yksi elämä muistuttaa hallitusneuvotteluihin kokoontuvia puolueita siitä, että ihmisten terveys ja julkiset kustannukset kulkevat käsi kädessä. Mitä enemmän suomalaisilla on terveitä elinvuosia, sitä vakaammalla pohjalla on julkinen talous.
–Jokainen päätös on terveyspäätös. On poliittinen valinta, keskitymmekö terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, terveysongelmien varhaiseen hoitoon ja terveyserojen kaventamiseen. Mikäli päättäjiltä löytyy tahtoa edistää ihmisten terveyttä, siihen löytyy kyllä toimivia ratkaisuja, painottaa Hengitysliiton toiminnanjohtaja Markku Hyttinen.
 
Yksi elämä kannustaa neuvottelijoita kunnianhimoisiin toimiin. Seuraavalla hallituskaudella tarvitaan muun muassa seuraavat uudistukset:
 
  • Terveysperusteinen verouudistus: terveellisiä tuotteita, kuten hedelmiä ja vihanneksia, tulisi verottaa nykyistä kevyemmin, ja epäterveellisiä tuotteita, kuten alkoholia, tupakkaa ja paljon prosessoitua lihaa, nykyistä tiukemmin.
  • Poikkihallinnollinen kansanterveysohjelma ehkäisemään kansansairauksia ja edistämään terveyttä ja hyvinvointia.
  • Laadukas elintapaohjaus, kuten liikunta- ja ravitsemusneuvonta, kaikille tarvitsijoille matalalla kynnyksellä ja maksuttomasti.
  • Kunnianhimoinen lähiliikuntaohjelma helpottamaan arjessa liikkumista.
  • Kestävä malli edistävän ja ehkäisevän mielenterveystyön rahoittamiseksi.
 
–Kansansairauksien taustalla on samoja syitä. Kun saamme vaikutettua ihmisten elintapoihin, kuten ravitsemukseen, alkoholin käyttöön, tupakointiin ja liikuntaan, pystymme samalla kertaa vähentämään niin valtimosairauksia, hengityssairauksia, syöpiä, kakkostyypin diabetesta kuin mielenterveyden häiriöitä. Nämä sairaudet koskettavat tavalla tai toisella jokaista suomalaista. Nämä ovat erittäin merkittäviä poliittisia päätöksiä, muistuttaa Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax.
 
Terveyden edistämisen lisäksi Yksi elämä -järjestöt muistuttavat päättäjiä yhdenvertaisen hoidon ja kuntoutuksen tärkeydestä. Jokaiselle on taattava hänen tarvitsemansa hoito riippumatta varallisuudesta tai asuinpaikasta.
 
–Jotta meillä Suomessa voi olla aidosti yhdenvertaista hoitoa, sairastamisen kustannuksia on alennettava. Tarvitaan yksi yhtenäinen maksukatto lääke- ja matkakuluille sekä terveydenhuollon asiakasmaksuille. Lisäksi tarvitaan valtakunnalliset laaturekisterit eri sairauksille, jotta saadaan vertailukelpoista tietoa hoidon laadusta ja vaikuttavuudesta eri puolilla Suomea. Myös perusterveydenhuollon laatu ja riittävyys ovat avainasemassa: tarvitaan kiireettömän hoidon hoitotakuu turvaamaan hoitoonpääsy, korostaa Markku Hyttinen.
 
 
 
Lisätiedot:
 
Hengitysliiton toiminnanjohtaja Markku Hyttinen, 040 5163641, markku.hyttinen(at)hengitysliitto.fi
 
Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax, 050 5113115, tuija.brax(at)sydanliitto.fi
 
Syöpäjärjestöjen vaikuttajaviestinnän asiantuntija Sini Terävä, 050 5135083, sini.terava(at)cancer.fi
 
Hengitysliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Katri Nokela, 040 6692096, katri.nokela(at)hengitysliitto.fi
 
 
 
Tutustu Yksi elämä -vaalitavoitteisiin: Päätöksiä terveemmän Suomen puolesta