Tutkimus paljastaa: suomalaiset vaalivat hyvää unta entistä enemmän

KIRJOITETTU 27.12.2017

Tutkimus paljastaa: suomalaiset vaalivat hyvää unta entistä enemmän

Yksi elämä -terveystalkoot selvitti tuoreessa tutkimuksessaan suomalaisten kokemuksia parhaista keinoista terveyden edistämiseksi. Liikunnan ja terveellisen ruokavalion lisäksi suomalaiset ovat sisäistäneet unen roolin merkittävänä terveystekijänä. Asia selvisi Aivoliiton, Diabetesliiton ja Suomen Sydänliiton yhteisten Yksi elämä -terveystalkoiden laajassa kyselytutkimuksessa, johon vastasi 1 001 iältään 18–74-vuotiasta.

TIEDOTE
27.12.2017

Yksi elämä on kartoittanut suomalaisten hyvinvointia säännöllisin väliajoin. Erityisen mielenkiintoinen seikka pidemmän aikavälin tuloksissa on se, että liikunnan ja ravinnon ohella, uni vaikuttaa nousseen pysyvästi kolmen merkittävimmän terveystekijän joukkoon. Suomalaiset kokevat unen, sen määrän ja laadun olennaisesti hyvinvointiinsa vaikuttaviksi tekijöiksi.

– Uni on selvästi alkanut kiinnostaa yhä enemmän, ja sen merkityksestä päivittäiseen hyvinvointiin keskustellaan aktiivisesti perinteisen median lisäksi myös sosiaalisessa mediassa. Sanoisin tämän kertovan jotain hektisestä ajastamme. Jokainen tietää, miten jo yksikin huonosti nukuttu yö vaikuttaa vireyteen ja kokemukseen omasta hyvinvoinnista, Eija Seppänen Yksi elämä -terveystalkoista pohtii.

Unen ymmärretään siis olevan tärkeä osa psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Uniasioista myös puhutaan entistä avoimemmin, mitä avittaa älypuhelinteknologian tarjoama valtava kirjo erilaisia unen mittaamisen työkaluja. Tuoreimman kyselyn vastaajat arvioivat riittävän ja laadukkaan unen oman terveytensä kannalta jopa tupakan ja alkoholin käytön rajoittamista tarpeellisemmaksi. Vaikka myytti kahdeksan tunnin hyvistä yöunista elää edelleen vahvana, vaihtelee unen tarve yksilöllisesti.

Ymmärryksestä huolimatta suomalaiset eivät nuku riittävästi – päinvastoin. Tilastokeskuksen ja THL:n tutkimusten mukaan yöunet ovat lyhentyneet ja unihäiriöt lisääntyneet vuodesta 1972 alkaen. Satunnaisia unihäiriöitä on jo lähes joka toisella (45 %) suomalaisella. Lisäksi noin viidennes nukkuu enintään kuusi tuntia vuorokaudessa. Tässä tuoreimmassa Yksi elämän kyselyssä vähiten uniasioihin kiinnittivät huomiota yli 55-vuotiaat, eniten taas kaikkein nuorimmat vastaajat.

Liikunta ja ruokavalio pitävät
pintansa terveyden kulmakivinä

Täysi-ikäiset suomalaiset kaikissa ikäryhmissä uskovat, että säännöllisen liikunnan lisääminen (65 % vastaajista) ja terveellisemmän ruokavalion noudattaminen (53 %) olisi heille tarpeen. Liikunta on sekä naisten että miesten mielestä tärkein terveyttä edistävä tai ylläpitävä tekijä, johon heidän pitäisi lähitulevaisuudessa kiinnittää huomiota. Kuitenkin jopa 68 % naisista ja 62 % miehistä arvioi liikkuvansa terveytensä kannalta liian epäsäännöllisesti. Alueellisesti erityisen huolissaan liikkumisestaan ovat pohjois- ja itäsuomalaiset (67 %).

Myös ruokavalio nousi odotetusti terveystekojen kärkeen: terveellisen ruokavalion noudattamisen kokee tarpeelliseksi 53 % vastaajista, naisista jopa 58 %. Alkoholin käytön vähentäminen tai kohtuullistaminen taas kiinnostaa 21 % miehistä (naiset 11 %). Tupakoinnin kohtuukäyttö koetaan tarpeelliseksi terveystekijäksi etenkin 35–54-vuotiaiden keskuudessa.

– Tuloksista näkee, että kiinnostusta oman hyvinvoinnin edistämiseen kyllä olisi. Tässäpä meille kaikille pohdittavaa juuri ennen uuden vuoden lupausten tekemistä, Eija Seppänen Yksi elämä -terveystalkoista vinkkaa.

Lisätiedot:

Eija Seppänen
viestintäpäällikkö
Yksi elämä
eija.seppanen@yksielama.fi
040 508 3645

Yksi elämä selvitti lokakuussa 2017 suomalaisten terveyteen liittyviä asenteita sekä tapoja. Tiedot kerättiin verkkokyselynä 27.10.–30.10.2017 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 1 001 henkilöä. Kyselyn toteuttajana toimi YouGov Finland. Tutkimuksen virhemarginaali on ±2,8 %-yksikköä suuntaansa.

YouGovin kuluttajapaneelin avulla on selvitetty Yksi elämän tapahtumien ja tunnusten tunnettuutta sekä suomalaisten terveyteen liittyviä asenteita ja tapoja maaliskuusta 2016 alkaen.