Virtaa palautumisesta - myös työpäivän aikana!

KIRJOITETTU 30.11.2020

Virtaa palautumisesta - myös työpäivän aikana!

"Unelmien työpäivä on innostava ja rasituksiltaan kohtuullinen. Unelmien työpäivän aikana on mahdollisuus myös palautua jo työpäivän aikana", kuvailee Työterveyslaitoksen psykologi Elisa Valtanen.

Työssä syntyy hänen mukaansa aina kuormitusta. Sopivan tasoinen, kohtuullinen stressi on ihan toivottava asia. "Se pitää koneiston kunnossa, ja akut latautuvat ajon aikana", hän sanoo.

Tärkeää kuitenkin on, että kuormitushuipuista palaudutaan, koska muutoin altistumme työuupumukselle. "Palautuminen on sitä, että elvymme ja toivumme niistä rasituksista, joita työpäivän aikana on syntynyt. Keho ja mieli palautuvat kuormitusta edeltävälle tasolle."

Eri toimialoilla ja eri työtehtävissä erilaiset asiat voivat aiheuttaa stressaantumista. Kiire, suuri työmäärä, muutostilanteet, toimimattomat työvälineet tai järjestelmät ovat tuttuja kuormitustekijöitä. Kuormitusta voivat aiheuttaa myös palautteen ja arvostuksen puute -- tai se, että työn hoitamiseksi on aivan liian vähän tai liian paljon tietoa.

Palautumisen kannalta on myös tärkeää tunnistaa, mikä työssä antaa energiaa ja voimavaroja. Työn merkityksellisyys, hyvät asiakaskontaktit, oman työnsä tulosten näkeminen, me-henki ja hyvä huumori työpaikalla, hyvät työjärjestelyt, Valtanen luettelee esimerkkejä. "Kun työpaikalla tunnistetaan kuormitustekijöitä ja löydetään niille hallintakeinoja, ja myös vahvistetaan voimavaratekijöitä ja huolehditaan työn tauottamisesta, niin työpäivän aikainen kokonaiskuormitus ei nouse liian suureksi."

Mistä tiedän, olenko palautunut?

"Hyvä merkki on virkeä olo aamulla uuteen työpäivään herätessä -- olen valmis kohti uutta työpäivää. Myös se, että jaksaa tehdä asioita, jotka eivät ole pakollisia: jaksaa esimerkiksi harrastaa, tavata ihmisiä ja olla aktiivinen", Valtanen kuvailee.

"Yksi keino on huolehtia, että omassa elämässä vapaa-ajalla on asioita, jotka eivät millään tavalla liity työhön. Tämä on ehkä lohdullista myös ruuhkavuosia elävälle. Erilaiset roolit ja vastuut myös kotona ja perheessä irrottavat työstä."

Irrottautuminen voi olla myös luonnossa liikkumista, kävelyä, metsäretkeilyä, käsitöiden tekemistä, jotakin mikä rentouttaa, sellaista, mikä ei vaadi itseltään liikaa suorittamista. Tärkeää on, että vapaa-aikaan kuuluu itse valittuja asioita.

Myös uusien taitojen oppiminen auttaa palautumaan. "Meillä on tarve saada onnistumisen ja kehittymisen kokemuksia. Se voi olla uuden kielen oppimista, nikkarointia tai jotain muuta."

Katso tallenne Elisa Valtasen puheenvuorosta Virtaa palautumisesta Unelmien työpäivän webinaarissa 2020.