Yksi elämä: EU:n on kiristettävä ilmanlaatukriteerejä

Yksi elämä: EU:n on kiristettävä ilmanlaatukriteerejä

KIRJOITETTU 18.2.2020
Yksi elämä -verkosto vaatii, että EU:n ilmanlaatuvaatimukset on yhdenmukaistettava WHO:n linjauksen mukaiseksi.
Maaliskuun alussa pidettävässä kokouksessa käsitellään EU:n Green Dealia ja neuvosto tekee päätelmän ilmanlaadusta.

Yksi elämä -verkosto lähestyi ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkosta kirjeellä, jossa pyytää ministerin tukea esitykselle EU:n ympäristöneuvoston kokouksessa.


 
EU:ssa ja Suomessa PM2,5-pienhiukkasten vuotuinen raja-arvo on 25 mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (25 µg/m3). Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus on tiukempi, 10 µg/m3 vuodessa.
 
Ilmansaasteet ovat suurin terveyteen vaikuttava ympäristöaltiste. Ne aiheuttavat EU:n alueella 400 000 ennenaikaista kuolemaa vuodessa. Ne lisäävät erityisesti hengitys-, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien sekä syöpien syntymistä ja pahenemista. Uudet tutkimukset osoittavat myös yhteyden ilman saastumisen ja ylipainon, diabeteksen sekä neurologisten sairauksien välillä.

Lue Yksi elämä -verkoston kirje ilmasto- ja ympäristöministeri  Krista Mikkoselle.