Yksi elämä -järjestöt kannattavat sokeriveroa

KIRJOITETTU 24.2.2016

Yksi elämä -järjestöt kannattavat sokeriveroa

Koska makeisia ja jäätelöä koskeva vero on vuoden vaihteessa poistumassa, Yksi elämä -järjestöt ja Suomen Hammaslääkäriliitto pitävät välttämättömänä, että vastaava ohjausjärjestelmä rakennetaan sen tilalle. Ratkaisuksi järjestöt esittävät terveysperusteista sokeriveroa.

Nykyisen valmisteveron tasoa tulee nostaa ja veropohjaa laajentaa koskemaan myös muita lisätyn sokerin lähteitä. Suomalaisten lasten ja nuorten ruokavalio sisältää liikaa sokeria. Huolena on erityisesti lasten ja nuorten lihominen sekä suunterveyden heikkeneminen. Lihavuus siihen liittyvine sairauksineen kuormittaa terveydenhoitoa ja aiheuttaa kansantaloudellista taakkaa. Verotuksellisilla toimenpiteillä voidaan tukea terveyttä edistäviä ruokavalintoja ja edistää terveyttä.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat suositelleet makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaverotuksen muuttamista terveysperusteiseksi koskemaan lisättyä sokeria. Yksi elämä -järjestöt ja Hammaslääkäriliitto tukevat THL:n ja VRN:n ehdotusta ja haluavat saada poliittiset päättäjät, elintarvikealan toimijat sekä terveyden edistämisen ja verotuksen asiantuntijat yhdessä keskustelemaan terveysperusteisen veron toteuttamisesta. 

Hallitusohjelmaan on kirjattu esitys makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien verotuksen korottamisesta. Tämä ei kuitenkaan ole talousarviossa, vaan päinvastoin makeisiin ja jäätelöön kohdistuva vero poistuu. Järjestöt jakavat THL:n ja VRN:n huolen siitä, että verotuloja vähennetään sellaisesta verosta, jonka kansa yleisesti hyväksyy ja jolla voidaan edistää kansanterveyttä. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa verotusta tulisi kohdistaa nimenomaan niin, että sillä tuetaan terveyden edistämistä ja kansansairauksien ehkäisyä ja näin vähennetään terveydenhoidon kustannuksia. Veron tason korottaminen lisäisi veron vaikuttavuutta ja tukisi terveyttä edistäviä ruokavalintoja.

Julkisuudessa on annettu ymmärtää, että Suomessa oli kova kiire poistaa nykyinen valmistevero EU-lainsäädännön vastaisena. Terveysperustainen makeis- jäätelö- ja virvoitusjuomavero ei aiheuttaisi tällaista lainsäädännöllistä ristiriitaa. Esimerkiksi Unkarissa sokerin, rasvan ja suolan verottaminen on terveysperusteista ja EU-säädösten mukaista. Suomessa sokeriveron laajentaminen koskemaan makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien lisäksi muitakin lisätyn sokerin lähteitä on perusteltavissa kansanterveydellisin näkökohdin.

Sokerin määrän ilmoittaminen pakkausmerkinnöissä tulee pakolliseksi uudistuneen lainsäädännön myötä joulukuusta 2016 alkaen. Uudet pakkausmerkintäsäädökset luovat mahdollisuuksia pohtia terveysperusteista verotusta tulevaisuudessa laajemminkin niin, että tuotteiden koostumuksessa otettaisiin huomioon muutakin kuin sokeri. Esimerkiksi liiallisen suolan ja kovan rasvan saannin rajoittamiselle on selkeät kansanterveydelliset perusteet.

 

Lisätietoja:

Tiina Viljanen

toiminnanjohtaja

Aivoliitto

040 8331 511

 

Janne Juvakka

toiminnanjohtaja

Diabetesliitto

040 591 7098

 

Tuija Brax

pääsihteeri

Sydänliitto

050 511 3115

 

Matti Pöyry

toiminnanjohtaja

Suomen Hammaslääkäriliitto

050 1892

 

Kannanoton PDF