Yksi elämä -järjestöt: Sote-järjestöjen rahoitus turvattava

Yksi elämä -järjestöt: Sote-järjestöjen rahoitus turvattava

KIRJOITETTU 7.9.2020
Sote-järjestöjen toiminnan ansiosta moni terveysongelma jää syntymättä eikä ihmisten tarvitse hakeutua terveyspalvelujen piiriin. Yksi elämä -järjestöt vetoavat hallitukseen, jotta järjestöjen avustuksia ei budjettiriihessä leikattaisi.

Yksi elämä -järjestöt ovat ottaneet yhteyttä ministereihin ja kansanedustajiin sekä pyytäneet, että järjestöjen toimintaedellytykset turvataan budjettiriihessä ja että hallitus löytää järjestöjen avustuksiin pitkän aikavälin ratkaisun, joka on kestävä ja oikeudenmukainen.

Yksi elämä -järjestöt edustavat suuria suomalaisia kansansairauksia: aivo- ja sydänsairauksia, diabetesta, syöpää, hengityssairauksia ja mielen sairauksia. Työssämme korostuu paitsi potilaiden tuki ja auttaminen, myös näiden sairauksien ehkäisy ja suomalaisten terveyden edistäminen. Me ja muut sote-alan järjestöt teemme työtä, jota ei voi korvata mitenkään.

Järjestöjen voima on mukana olevissa ihmisissä. Yksin sote-järjestöissä toimii puoli miljoonaa suomalaista. Me tarjoamme ihmisille mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden olla osallisina yhteiskunnassa. Me ehkäisemme yksinäisyyttä ja tarjoamme vertaistukea. Me autamme ihmisiä elämän vaikeimmissa hetkissä. Me tarjoamme tukea ja tietoa terveellisempään elämään.

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä oleva 127 miljoonan euron leikkaus sote-järjestöjen STEA-avustuksiin romahduttaisi järjestöjen toimintaedellytykset. Monet toiminnoista lakkaisivat kokonaan tai rampautuisivat. Tämä tulee väistämättä näkymään lisääntyvinä terveysongelmina, syrjäytymisenä, yksinäisyytenä ja toimintakyvyn heikkenemisenä. Julkisen sektorin palvelutarve tulee lisääntymään ja siellä hoidettavat ongelmat pahenemaan.

Sote-järjestöjen toiminnan ansiosta moni terveysongelma jää syntymättä eikä ihmisten tarvitse hakeutua terveyspalvelujen piiriin. MIELI ry:n Kriisipuhelin tarjoaa ympäri vuorokauden keskusteluapua kriisissä oleville ja heidän läheisilleen. Hengitysliiton Stumppi-palvelu auttaa ihmisiä lopettamaan tupakoinnin. Syöpäjärjestöjen Fressis-palvelu tukee nuoria terveellisissä elämäntavoissa ja nikotiinittoman elämän ylläpitämisessä. Sydänliiton Neuvokas perhe -kokonaisuus tukee lapsiperheiden hyvinvointia ja tarjoaa neuvoja mm. ravitsemukseen, liikuntaan ja lepoon liittyen. Aivoliiton Korvaamaton kovalevy kampanjoi aivoinfarktien vähentämiseksi ja liiton puheterapeutit ovat kielihäiriöperheiden tukena arjessa muun muassa chattien kautta. Diabetesta sairastavat saavat tukea omahoitoonsa Diabetesliiton kursseilta sekä verkossa että kasvokkain. Filhan Keuhkohuoli-tukilinja tarjoaa keskusteluapua hengityssairauksiin ja koronavirukseen liittyvissä huolissa. 

Jos nämä ja sadat muut sote-järjestöjen palvelut lakkaavat, pitkän aikavälin kustannus yhteiskunnalle on paljon suurempi kuin nyt esitetyt avustusleikkaukset. Tämän lisäksi on muistettava, että leikkaukset näkyvät suoraan tavallisten suomalaisten arjessa. Järjestöjen toiminta on monella tapaa kaikkein lähimpänä ihmisiä. Järjestöiltä leikkaaminen on ihmisten hyvinvoinnista leikkaamista.

Yksi elämä -järjestöt vetoavat, että budjettiriihessä ei leikata järjestöjen avustuksia. Ymmärrämme haasteellisen taloustilanteen, mutta esimerkiksi arpajaisveron alentaminen voisi toimia keinona lisätä jaettavien STEA-avustusten suuruutta. Joidenkin avustuskohteiden siirtäminen valtion budjettirahoituksen piiriin tai Veikkaus-tuottojen laskun kompensointi suoraan budjettivaroista ovat myös mahdollisia keinoja välttää esitetyt leikkaukset. Järjestökenttä on mielellään mukana miettimässä kestäviä tapoja turvata järjestöjen toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Tavalliset ihmiset ja suomalainen kansalaisyhteiskunta tarvitsevat tukea. Yksi elämä -järjestöt ovat pyytäneet sitä ministereiltä ja kansanedustajilta.