Yksi elämä kannusti terveystekoihin työpaikoilla

KIRJOITETTU 26.1.2021

Yksi elämä kannusti terveystekoihin työpaikoilla

Yksi elämä on kannustanut työyhteisöjä terveyttä edistäviin valintoihin jo usean vuoden ajan työelämän terveystalkoiden ja Unelmien työpäivä -kampanjan avulla.

Työelämässä olevat suomalaiset viettävät ison osan arjestaan työpaikoilla. Terveyden ja työhyvinvoinnin kannalta on oleellista, minkälaisia pieniä valintoja ja tekoja työpäivien aikana tehdään.

Yksi elämä kannusti vuosina 2016–2020 työyhteisöjä terveyttä edistäviin tekoihin materiaalipaketin, viikoittaisten vinkkikirjeiden ja kuukausittaisen uutiskirjeen avulla. Lisäksi työyhteisöjen oli mahdollista saada näkyvyyttä Yksi elämä -verkkopalvelussa. Terveystalkoisiin osallistui yhteensä noin 1 400 yritystä ja organisaatiota. Yksi elämä kiittää kaikkia mukana olleita työyhteisöjä.

Yksi elämä järjesti neljänä vuotena työhyvinvoinnin pop up -päivän – Unelmien työpäivän. Kampanjaan osallistuneet työyhteisöt saivat ideoida oman tapahtumansa, joilla toivat iloa työarkeen. Vuonna 2020 Unelmien työpäivässä oli mukana n. 1 650 työyhteisöä ympäri Suomen.

Löydä mielenkiintoisia työhyvinvointiin liittyviä puheenvuoroja Unelmien työpäivä -soittolistalta.

 

Vinkkikirjeiden ideoita intraan ja infonäytöille

Valtakunnallisesti toimivan rakennusyhtiö Hartela-konsernin työkykykoordinaattori Heljä Kuortti havaitsi työelämän terveystalkoot alkuvaiheessa vuonna 2016 ja ehdotti työpaikallaan niihin osallistumista.

Yksi elämän vinkkikirjeen aiheita Kuortti jakoi sisäisissä kanavissa henkilöstölle ja kannusti kaikkia halukkaita myös tilaamaan kirjeen omaan postiinsa. Tiedon ja artikkelien jakamiseen on vuosien mittaan tullut uusia väyliä. Uusimpana viestintäkanavana infonäytöt tavoittavat nekin, jotka työskentelevät rakennustyömailla eivätkä istu asiantuntijoiden tapaan sähköpostin ja intran äärellä.

"Pääkonttorin monitilatoimistossa infonäyttöjä on ollut jo aiemmin seinillä ja työtasoilla. Viime vuonna näyttötaulut saatiin myös työmaaparakkeihin ja sosiaalitiloihin. Kun toimimme erityyppisissä tehtävissä ja työmaita on kymmeniä, niin on haastavaa järjestää esimerkiksi yhteisiä tapahtumia", Kuortti kertoo.

Kuortin suunnitelmana on nostaa tämän vuoden aikana terveyteen ja hyvinvointiin liittyen erilaisia teemoja esille ja jakaa niitä eri kanavissa henkilöstölle. Yksi elämä -terveystalkoiden jälkeen katse on määrä kohdistaa hankkeen taustalla toimivien terveysjärjestöjen suuntaan.

Kuortti muistuttaa, että terveyteen vaikuttavat teemat -- uni, ravinto ja päihteet -- pysyvät vuodesta toiseen samoina. Digiloikan myötä pitää kiinnittää huomiota myös uusiin ilmiöihin. Esimerkiksi etätyö saattaa olla iloinen ja hyvä juttu, mutta siihen liittyy myös työajanhallinnallisia haasteita.

Etätöiden yleistyessä Helsingin toimistolla aiemmin järjestetyt jumpat on siirretty Teamsiin ja sitä kautta myös muiden paikkakuntien ulottuville.  Torstaiaamuisin klo 7 alkava kuntopiiri sopii liukuvaa työaikaa noudattaville asiantuntijoille. Keskiviikkoisin työpäivän jälkeen pidettävään niska-hartiajumppaan voivat osallistua kaikki kiinnostuneet.

Yksi elämä -terveystalkoisiin Kuortti on törmännyt myös työelämän kehittämiseen ja työhyvinvointiin keskittyvissä Work goes happy -tapahtumissa. Messuilta on tarttunut mukaan konkreettisia ideoita omaan työyhteisöön.

"Kilometrikisa on järjestetty jo kahtena vuotena. WGH:sta bongasin myös kumppanit etätyövalmennuksiin ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen."

"Terveystalkoot on ollut aivan ihana juttu, ja toivoisin, että sille löytyy joku jatkoa. Aion omatoimisesti etsiä tietoa eri järjestöjen sivuilta. Sydänliiton uutiskirjeen olenkin jo tilannut", Kuortti kertoo.

 

Unelmien työpäivän kehukampanja sai kiitosta

Kotimaisten kielten keskus Kotus oli terveystalkoissa vuodesta 2017 lähtien ja osallistunut Unelmien työpäivään siitä asti.  Vuosina 2019 ja 2020 Kotuksen työsuojelutoimikunta on järjestänyt teemapäivän kunniaksi kehukampanjan, jonka tarkoituksena oli rohkaista kotuslaisia antamaan toisilleen entistä enemmän myönteistä palautetta

Viime syksynä Unelmien työpäivää vietettiin hyvin paljon etänä. Millaisia kokemuksia Kotuksessa oli siitä, työsuojeluvaltuutettu Minna Salonen?

"Kokemukset päivästä olivat positiiviset. Kotuksen kehukampanjassa paras kehu luvattiin palkita, ja tätä varten työsuojelutoimikunta taisi saada kymmenisen ilmiantoa. On vaikea arvioida, kuinka moni kehujen antoon kyseisenä päivänä lopulta osallistui. Toivottavasti mahdollisimman moni!"

Työsuojelupäällikkö Lotta Jalava Kotus-blogissa: Kauniit sanat kannattelevat

Olette järjestäneet pari kertaa myös Unelmien työviikon – mitä se on pitänyt sisällään?

"Unelmien työviikko on Kotuksessa sijoittunut kevääseen. Tilaisuudessa on katsottu syksyisen Unelmien työpäivän webinaarin puheenvuoroja ja tämän jälkeen on puheenvuorojen herättämistä ajatuksista voitu keskustella. Kun viikko järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019 on siitä jäänyt muistiin kuva, että kuulijoita oli joinakin päivinä runsaastikin ja puheenvuorojen jälkeen pidetyt rennot keskustelupiirit olivat antoisia ja yhteisöllisyyttä edistäviä. Yhdessä katsotut puheenvuorot on viikolle valittu kotuslaisille järjestetyn äänestyksen perusteella."

Millä tavoin Yksi elämä -terveystalkoot on muutoin näkynyt teillä?

"Kotus on osallistunut Yksi elämä -terveystalkoisiin vuodesta 2017 lähtien. Unelmien työpäivään osallistumiseen lisäksi terveystalkoot ovat vuosien varrella Kotuksessa näkyneet Yhden elämän ja Heiaheian yhteistyönä avatun yhteisöllisen hyvinvointisivuston käyttämisenä ja keskustelutorilla julkaistuina motivoivina uutiskirjeinä. Yhtenä vuonna terveystalkoot näkyivät Kotuksessa myös kahden kuukauden välein julkaistuina haasteina (esim. harrasta hyötyliikuntaa, seisominen työpäivän aikana). Terveystalkoot ovat siis innostaneet meitä kyllä!"

Millä muilla tavoilla työhyvinvointiin kiinnitetään Kotuksessa huomiota?

"Kotuksen työsuojelutoimikunta tekee työtään aktiivisesti. Työsuojelutoimikunta pyrkii toimimaan kotuslaisten tukena mm. vuorovaikutukseen, työympäristöön ja kognitiiviseen ergonomiaan liittyvissä asioissa.

Yksi tärkeimmistä työsuojelutoimikunnan tehtävistä on seurata tarkasti vuosittain järjestettävän työtyytyväisyyskyselyn tuloksia ja tämän perusteella esittää kehittämiskohteita johdolle. Yhdessä sovittuja kehittämistavoitteita seurataan vuoden mittaan. Myös edellä mainitsemani Tytyn kaikuja -kampanja liittyy tähän työsuojelutoimikunnan tehtävään seurata tyty-kyselyä.

Kotuksessa on työsuojelutoimikunnan aloitteesta ja kotuslaisten kanssa yhdessä luotu yhteisiä ohjeistuksia toimintatavoiksi. Näitä ovat Reilun pelin vinkit, joiden on tarkoitus ennalta ehkäistä ongelmia vuorovaikutuksessa, ja Avotilan pelisäännöt. Tällaisten vinkkien tarkoitus on ennen kaikkea toimia itsetutkiskelun ja peiliin katsomisen välineinä. Työsuojelutoimikunta päivittää ohjeistuksia tarpeen mukaan.

Työhyvinvointiliikuntaan saa viikossa käyttää tunnin työaikaa. Kotuslaisten työhyvinvointilajeja ovat kävely, sähly ja Kotuksen omissa tiloissa järjestetty pilates. Myös vapaavalintainen laji vapaavalintaisessa paikassa voidaan laskea työhyvinvointiliikunnaksi. Ennen korona-aikaa Kotuksessa järjestettiin päivittäin taukojumppahetki. Meillä on jopa pieni jumppanurkkaus, jossa on mm. puolapuut, jumppakuminauhoja ja käsipainoja.

Nyt poikkeuksellisena aikana on jouduttu miettimään uudenlaisia asioita. Viime vuonna työsuojelutoimikunta ja johtoryhmä laativat yhteistyössä ohjeistuksen poikkeusajan etätyöstä ja turvallisesta työskentelystä toimistolla. Ohjeistusta päivitetään tarpeen mukaan. Poikkeusaikana on järjestetty myös muutama etätyön kuulumistori, joilla on mm. jaettu kokemuksia poikkeusajan työstä ja saadusta tuesta.

Päivitetty 5.2.2021