Yksi elämä: Liikenneratkaisuilla vaikutetaan terveyteen

Yksi elämä: Liikenneratkaisuilla vaikutetaan terveyteen

KIRJOITETTU 29.1.2020
Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta

Yksi elämä -järjestöt (Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, MIELI Suomen mielenterveys, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt) toteavat, että liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta puuttuu systemaattinen terveysvaikutusten arviointi. Järjestöjen mielestä terveysvaikutusten arviointi tulee tehdä osana liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointia. 

 

Arviointiohjelmassa terveys on mainittu liikenteen päästöille altistumisen näkökulmasta yhtenä huomioitavana osana. On hyvä, että ilmanlaatua heikentävät päästöt huomioidaan ohjelmassa terveyden näkökulmasta, sillä pienhiukkaset ovat merkittävin terveyteen vaikuttava ympäristöaltiste Suomessa. Ne lisäävät erityisesti hengitys-, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien syntymistä ja pahenemista. 

 

Yksi elämä -järjestöt kuitenkin näkevät, että terveysvaikutusten arviointi tulee tehdä laajemmin osana ohjelman arviointia. Esimerkiksi liikkumisen mahdollisuuksien ja liikkumisympäristöjen turvallisuuden osioissa terveysvaikutukset ovat merkittävät. Terveyden näkökulmasta on merkittävää voiko ihminen turvallisesti valita terveyttä ja hyvinvointia edistävän kävelyn tai pyöräilyn. Liikkumisen mahdollisuudet tulee arvioida, ei vain hyvässä kunnossa olevan työmatkapyöräilijän näkökulmasta, vaan myös huonommin liikkuvan pitkäaikaissairaan tai vähäiseen liikkumiseen tottuneen autosta julkiseen kulkuvälineeseen siirtymistä pohtivan ihmisen näkökulmasta. Terveyttä ja hyvinvointia tukeva liikkuminen tulee arvioida osana liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Myös esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja pohjavesien suojelu ovat terveyttä merkittävästi edistäviä asioita.