Sydämellisesti kaikkiin Suomen varuskuntiin

KIRJOITETTU 28.11.2016

Sydämellisesti kaikkiin Suomen varuskuntiin

Sydänmerkityt ateriat on otettu käyttöön kaikissa Suomen varuskunnissa. Puolustusvoimat, Sydänmerkki ja Leijona Catering Oy lanseerasivat Sydänmerkki-ateriat Santahaminan varuskunnassa perjantaina 25.11.

Ravitsemuksellisesti laadukkaan ateriakokonaisuuden tarjoaminen on osa varusmiesten hyvinvoinnin edistämistä. Tarkoituksena on ohjata varusmiehiä myös jatkossa terveellisiin valintoihin.

Sydänmerkki-ateria on ravintolaruoan merkintäjärjestelmä, joka helpottaa sekä ruokailijaa että ruuan valmistajaa terveellisen aterian kokoamisessa. Sydänmerkin käyttö ravintoloissa on alkanut vuonna 2008.

"Puolustusvoimille on tärkeää pitää huolta varusmiesten terveydestä ja Sydänmerkki-ateria on osa kokonaisvaltaista ja tasapainoista ruokavaliota", kertoi Kaartin jääkärirykmentin päällikkölääkäri, lääkintäkomentajakapteeni Petri Kangaspunta.

Leijona Catering tarjoaa päivittäin noin 70 tuhatta ateriaa, jotka tavoittavat lähes koko nuorten miesten ikäluokan. Varuskunnissa tarjotuilla aterioilla on suuri merkitys nuorten miesten sekä myös naisten terveydelle.

"Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laskelmien mukaan jokaisen suomalaisen vähentäessä suolan käyttöä yhdellä grammalla päivässä säästettäisiin terveydenhuoltomenoissa 70 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä lisäisi terveiden elinvuosien määrää 1700:lla vuodessa. Sydänmerkin laskelmien mukaan tämä suolan vähentämistavoite saavutetaan tarjoamalla Sydänmerkki-aterioita", sanoo Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax.

Lue lehdistötiedote

Lisätietoa, ja kuvia aiheesta Sydänmerkin verkkosivustolta.