Faktat

Faktat-osio tarjoaa tietoa, tsemppiä ja kannustusta elämänmuutokseen. Puhutaan rahasta -faktat antavat päättäjille käytännön esimerkkejä siitä, kuinka terveysinvestoinneilla voi säästää rahaa.

Sivut, joissa tagi puhutaan rahasta .

Suun terveys

Porissa tehtiin vuosina 2001–2005 satunnaistettu kliininen koe, jonka tarkoituksena oli selvittää, voidaanko paikkaushoitoa vaativien kariesvaurioiden syntyä vähentää alkutilanteessa...

Lapset puheeksi -palvelumalli

Lastensuojelun kustannukset ovat kasvussa valtakunnallisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit valuvat korjaaviin toimenpiteisiin, vaikka ”pienemmillä panostuksilla varhaiseen tukeen on...

Terapiatakuu

Psykoterapia on Käypä hoito -suositusten mukainen tutkimusnäyttöön perustuva vaikuttava hoitokeino, jota muista hoitomuodoista poiketen ei ole tarjolla julkisissa terveyspalveluissa.

Puun pienpolton vähentäminen

Pienhiukkaset aiheuttavat terveyshaittoja. Ne lisäävät erityisesti hengitys-, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia ja näiden sairauksien pahenemista.

Kielellinen erityisvaikeus

Kielellinen erityisvaikeus on laajasti lapsen toimintakykyyn, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen vaikuttava ongelma. Se diagnosoidaan noin seitsemällä prosentilla ikäluokasta. Suomessa on noin...

Syöpäseulonnat

Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään. Väestön ikääntyessä syöpämäärät lisääntyvät. Syöpätaudit ovat suomalaisten toiseksi yleisin kuolinsyy ja aiheuttavat terveydenhoidon...

Ylipaino

Seinäjoella on saatu hyviä tuloksia ohjelmasta, joka pyrkii ehkäisemään erityisesti lasten ja nuorten ylipainoa. Ohjelma toteutettiin ilman lisäresursseja osana kaikkien toimialojen perustyötä.

Vanhuspalvelut

Vaasan kaupunki ulkoisti hoivakotiensa lääkäripalvelut. Uusi yhtiö teki kaikille asukkaille alkukartoitukseen ja sen pohjalta hoitosuunnitelmaan. Hoidon toteuttamisen tukena on 24/7 toimiva...

Sydänmerkki-ateriat

Kunta voi edistää terveyttä helposti tarjoamalla ateriapalveluissa suomalaisiin ravitsemussuosituksiin perustuvaa ruokaa. Esimerkiksi kouluaterioita nauttii päivittäin lähes miljoona suomalaista....

Sydänkuntoutus

Sydänpotilaan liikunnallinen kuntoutus vähentää terveydenhuollon kustannuksia ja uusia vakavia sydäntapahtumia. Yliopistotutkimuksessa tutkittiin 204 potilasta, jotka arvottiin liikunnallisen...

Ryhmäkuntoutus

8 hengen ryhmäkuntoutukseen osallistui yli 75-vuotiaita yksinäisiä ikäihmisiä. Ryhmät keskittyivät taiteeseen, liikuntaan ja keskusteluun sekä terapeuttiseen kirjoittamseen. Kuntoutus paransi...

Pyörätiet

Pyöräily vaikuttaa myönteisesti ihmisten fyysisen aktiivisuuden kautta terveydenhuollon kustannuksiin, kaupunkikuvaan, liikenteen tilantarpeeseen, ilmanlaatuun ja meluun.

Perhetyö

2000-luvun alussa Imatran lastensuojelussa oli keskiarvoa suurempi määrä lapsia ja nuoria ja kulut kasvoivat hurjastikin. Perheiden tukea päätettiin vahvistaa uudistamalla äitiys- ja lastenneuvola...

Liikunnallinen kuntoutus

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan moniammatilliseen kuntoutukseen kuuluu suosituksen mukaan vähintään päivittäin fysioterapiaa, kolmesti viikossa toiminta- ja puheterapiaa sekä viikoittain...

Kaatumisvaaran arviointi

Lähes joka kolmas ikääntyneiden kaatumisvamma sekä joka neljäs kaatumismurtuma voidaan ehkäistä.
Näytetään tulokset 1 - 15 / 17
Merkintöjä per sivu 15
/ 2