Alkoholin mini-interventiot

Alkoholin liiallinen käyttö aiheuttaa vuosittain miljardin euron kustannukset. Mini-interventio on tehokas tapa vähentää liiallista kulutusta ja ehkäistä haittoja.

Diabetes

Diabeetikkojen sairaanhoito maksaa noin 1,3 miljardia euroa vuodessa. Lisäksi aiheutuu saman verran tuottavuuskustannuksia. Hämeessä kehitettiin ryhmätapaamismalli, jolla diabetesta ehkäistään...

Kaatumisvaaran arviointi

Lähes joka kolmas ikääntyneiden kaatumisvamma sekä joka neljäs kaatumismurtuma voidaan ehkäistä.

Liikunnallinen kuntoutus

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan moniammatilliseen kuntoutukseen kuuluu suosituksen mukaan vähintään päivittäin fysioterapiaa, kolmesti viikossa toiminta- ja puheterapiaa sekä viikoittain...

Perhetyö

2000-luvun alussa Imatran lastensuojelussa oli keskiarvoa suurempi määrä lapsia ja nuoria ja kulut kasvoivat hurjastikin. Perheiden tukea päätettiin vahvistaa uudistamalla äitiys- ja lastenneuvola...

Pyörätiet

Pyöräily vaikuttaa myönteisesti ihmisten fyysisen aktiivisuuden kautta terveydenhuollon kustannuksiin, kaupunkikuvaan, liikenteen tilantarpeeseen, ilmanlaatuun ja meluun.

Ryhmäkuntoutus

8 hengen ryhmäkuntoutukseen osallistui yli 75-vuotiaita yksinäisiä ikäihmisiä. Ryhmät keskittyivät taiteeseen, liikuntaan ja keskusteluun sekä terapeuttiseen kirjoittamseen. Kuntoutus paransi...

Sydänkuntoutus

Sydänpotilaan liikunnallinen kuntoutus vähentää terveydenhuollon kustannuksia ja uusia vakavia sydäntapahtumia. Yliopistotutkimuksessa tutkittiin 204 potilasta, jotka arvottiin liikunnallisen...

Sydänmerkki-ateriat

Kunta voi edistää terveyttä helposti tarjoamalla ateriapalveluissa suomalaisiin ravitsemussuosituksiin perustuvaa ruokaa. Esimerkiksi kouluaterioita nauttii päivittäin lähes miljoona suomalaista....

Vanhuspalvelut

Vaasan kaupunki ulkoisti hoivakotiensa lääkäripalvelut. Uusi yhtiö teki kaikille asukkaille alkukartoitukseen ja sen pohjalta hoitosuunnitelmaan. Hoidon toteuttamisen tukena on 24/7 toimiva...

Syöpäseulonnat

Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään. Väestön ikääntyessä syöpämäärät lisääntyvät. Syöpätaudit ovat suomalaisten toiseksi yleisin kuolinsyy ja aiheuttavat terveydenhoidon...

Ylipaino

Seinäjoella on saatu hyviä tuloksia ohjelmasta, joka pyrkii ehkäisemään erityisesti lasten ja nuorten ylipainoa. Ohjelma toteutettiin ilman lisäresursseja osana kaikkien toimialojen perustyötä.

Kielellinen erityisvaikeus

Kielellinen erityisvaikeus on laajasti lapsen toimintakykyyn, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen vaikuttava ongelma. Se diagnosoidaan noin seitsemällä prosentilla ikäluokasta. Suomessa on noin...

Puun pienpolton vähentäminen

Pienhiukkaset aiheuttavat terveyshaittoja. Ne lisäävät erityisesti hengitys-, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia ja näiden sairauksien pahenemista.

Terapiatakuu

Psykoterapia on Käypä hoito -suositusten mukainen tutkimusnäyttöön perustuva vaikuttava hoitokeino, jota muista hoitomuodoista poiketen ei ole tarjolla julkisissa terveyspalveluissa.

Lapset puheeksi -palvelumalli

Lastensuojelun kustannukset ovat kasvussa valtakunnallisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit valuvat korjaaviin toimenpiteisiin, vaikka ”pienemmillä panostuksilla varhaiseen tukeen on...

Suun terveys

Porissa tehtiin vuosina 2001–2005 satunnaistettu kliininen koe, jonka tarkoituksena oli selvittää, voidaanko paikkaushoitoa vaativien kariesvaurioiden syntyä vähentää alkutilanteessa...

Stressin torjumiseksi tutustu itseesi ja tee jotain kivaa

Stressin torjumiseksi tutustu itseesi ja tee jotain kivaa Seuraavat asiat auttavat torjumaan haitallista stressiä: Tunne itsesi...

Vahvista aivojasi nokosilla

Vahvista aivojasi nokosilla Jos sinua väsyttää alkuiltapäivästä, ota 20 minuutin nokoset. Se saattaa olla epäkäytännöllistä monessa...

Hyvä uni liikkumalla

Hyvä uni liikkumalla Liikunta on luonteva keino parantaa unta. Säännöllinen liikunta pidentää unen kestoa ja parantaa sen laatua...