Liikunnallinen kuntoutus

Liikunnallinen kuntoutus

CASE LIIKUNNALLINEN KUNTOUTUS:
 
Kuntoutuksella takaisin kotiin
 
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan moniammatilliseen kuntoutukseen kuuluu suosituksen mukaan vähintään päivittäin fysioterapiaa, kolmesti viikossa toiminta- ja puheterapiaa sekä viikoittain neuropsykologista kuntoutusta. Kuntoutus maksaa noin 500 euroa päivässä. Keskimääräinen kuntoutusjakso on 30 päivää, joten jakson hinnaksi muodostuu 15 000 euroa.
 
500 000 eurolla kuntoutuksen saa 33 ihmiselle. Suositusten mukaista kuntoutusta saaneista 80 % kotiutuu entiseen kotiinsa, mutta muista yksiköistä vain 66 %. Tässä tapauksessa 26 kuntoutettua palaisi entiseen kotiinsa. Koska laitoshoito maksaa 50 000 euroa vuodessa, säästöä vähentyneistä laitoshoitopaikoista syntyy 250 000 euroa vuodessa. Tämä säästö on vuosittainen, joten investointi maksaa itsensä takaisin kahdessa vuodessa.