Puun pienpolton vähentäminen

Puun pienpolton vähentäminen

CASE PUUN PIENPOLTON VÄHENTÄMINEN
 
Pienhiukkaset aiheuttavat terveyshaittoja. Ne lisäävät erityisesti hengitys-, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia ja näiden sairauksien pahenemista. Ne aiheuttavat 1 600 ennenaikaista kuolemaa vuodessa. Terveyshaittojen kustannukset ovat 1,6 mrd €. Puun pienpoltto on pienhiukkasten kotimaisista lähteistä merkittävin.
 
Jos puun pienpolton aiheuttamia pienhiukkaspäästöjä saadaan vähennettyä 20 % lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen avulla, ennenaikaisia kuolemia olisi vuodessa 320 vähemmän ja säästöä tulisi 320 miljoonaa euroa. Sääntelytoimenpiteiden ja informaatio-ohjauksen on laskettu maksavan 80,3 miljoonaa vuodessa. Säästö sekä euroissa että terveydessä  ja elinvuosissa olisi merkittävä.