Ryhmäkuntoutus

Ryhmäkuntoutus

CASE RYHMÄKUNTOUTUS:
 
Ystäviä, hyvinvointia ja säästöjä kuntoutuksella
 
8 hengen ryhmäkuntoutukseen osallistui yli 75-vuotiaita yksinäisiä ikäihmisiä. Ryhmät keskittyivät taiteeseen, liikuntaan ja keskusteluun sekä terapeuttiseen kirjoittamseen. Kuntoutus paransi osallistujien psyykkistä hyvinvointia ja muistitoimintoja verrattuna verrokkeihin. He kokivat myös itsensä terveiksi, mikä näkyi vähäisempänä terveyspalvelujen käyttönä.
 
Yhden ikäihmisen kuntoutus maksoi 881 euroa. Ryhmän jäsenet käyttivät kuitenkin 1630 eurolla vähemmän sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Säästöä syntyi noin 750 euroa per osallistuja.