Terapiatakuu

Terapiatakuu

CASE TERAPIATAKUU
 
Psykoterapia on Käypä hoito -suositusten mukainen tutkimusnäyttöön perustuva vaikuttava hoitokeino, jota muista hoitomuodoista poiketen ei ole tarjolla julkisissa terveyspalveluissa. Varhain annettu hoidollinen lyhytpsykoterapia vähentää inhimillistä kärsimystä, palauttaa työkyvyn ja tuottaa säästöjä.
 
Kelan pitkittyneelle oireilulle tarkoitettu kuntoutuspsykoterapia ei vastaa varhaisen psykoterapian tarpeeseen. Lisäksi se kohdentuu vain aikuisille, joiden opiskelu- tai työkyky on uhattuna, vaikka tarve on suuri myös työelämän ulkopuolella olevilla. Kuntoutuspsykoterapia jakaantuu myös alueellisesti epätasa-arvoisesti: Uudellamaalla Kelan kuntoutuspsykoterapiassa käydään lähes kolme kertaa useammin kuin Lapissa, vaikka THL:n mielenterveysindeksin mukaan arvioituna psykoterapian tarve on suurempi Lapissa. Kelan psykoterapiakuntoutuksen rinnalle tarvitaan julkiseen terveydenhuollon perustasolle mahdollisuus varhaiseen lyhytpsykoterapiaan.
 
Terapiatakuulla tarkoitetaan perusterveydenhuollon arvioinnin jälkeen 28 päivän sisällä alkavaa lyhyt-psykoterapiaa, joka voi toteutua yksilöterapiana, perheterapiana tai ryhmäterapiana jollei itsehoidosta, vertaistuesta, nettiterapioista tai tukikeskusteluista ole riittävää apua.
 
Mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannukset Suomessa ovat OECD:n arvion mukaan noin 11 miljardia vuodessa. Valtaosa kustannuksista johtuu sairauslomapäivistä, työkyvyttömyyseläkkeistä ja työelämän kustannuksista.