Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut

CASE VANHUSPALVELUT:
 
Enemmän lääkäreitä, vähemmän toiminnan kuluja
 
Vaasan kaupunki ulkoisti hoivakotiensa lääkäripalvelut. Uusi yhtiö teki kaikille asukkaille alkukartoitukseen ja sen pohjalta hoitosuunnitelmaan. Hoidon toteuttamisen tukena on 24/7 toimiva lääkäripäivystys, johon hoitaja saa etäyhteyden. Lääkäreitä oli käytössä enemmän, mutta säästöä syntyi, kun vanhusten hoito toteutettiin entistä useammin hoivakodissa. Hoitopäivät sairaalassa vähenivät 40 % ja päivystys- sekä ambulanssikyydit vähenivät puolella. Myös henkilökunnan työtyytyväisyys parani.
 
Kiinteät kulut kasvoivat 10-kertaisiksi 322 000 euroon. Samalla kuitenkin toiminnan kustannukset laskivat 1 924 000 eurosta 1 086 000 euroon. 11 kuukauden aikana säästöä syntyi 548 000 euroa eli kustannukset vähenivät 28 %.