Huhtikuusta unikuu

Tieto unen merkityksestä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä on vuosi vuodelta kasvanut. Unitutkimuksen uusia tuloksia on mukava jakaa, sillä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa unijuttuja jaetaan ja niistä tykätään kovasti.

Kun Yksi elämä selvitti kansalaisten suhtautumista terveyskysymyksiin, suomalaiset nostivat unen saannin tupakoimattomuuttakin tärkeämmäksi terveyttä edistäväksi tekijäksi.

Kaikkein tärkeimmiksi hyvinvoinnin edistäjiksi nousivat odotetusti terveellinen ruokavalio (73 %) ja säännöllinen liikunta (70 %). Erityisesti naiset korostivat unen merkitystä – niukasti jopa liikuntaakin enemmän. 69 prosenttia naisista valitsi unen ja 68 prosenttia liikunnan kolmen kärkeen. Tulokset eivät vaihdelleet iän tai asuinpaikan mukaan, vaan uni nähtiin merkittävänä kaikissa ryhmissä.

Tutkimuksen toteutti YouGov Finland ja siihen vastasi 1006 suomalaista. Tiedot kerättiin web-kyselynä 8.3.–11.3.2016. Lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaisia edustavaksi iän (18–74 v.), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

Tiivistelmä tuloksista:

Mitkä seuraavista asioista ovat mielestäsi kaikkein tärkeimpiä oman terveyden edistämisen kannalta? Voit valita kolme tärkeintä. (N=1006)

  • 73 % Terveellinen ruokavalio
  • 70 % Säännöllinen liikunta
  • 60 % Riittävä uni
  • 28 % Tupakoimattomuus
  • 21 % Hyvät ihmissuhteet
  • 12 % Stressinhallinta
  • 12 % Alkoholin kohtuukäyttö

Kun hyvinvointivalmentaja Lifted kutsui mukaan Suomen ensimmäisiin Unen SM-kisoihin, Yksi elämä -terveystalkoot vastasi: Kyllä, jos saamme oman kilpailijan! Yksi elämän seuraajat Facebookissa saivat ensin hakea kisaan mukaan ja toisessa vaiheessa äänestää omaa suosikkiaan. Näin saimme pidettyä uniteemaa yllä läpi huhtikuun.

Osallistuminen Unen SM-kisoihin oli jatkoa edellisen vuoden kampanjasta Elixirin kanssa, jossa heitimme tv-katsojille haasteen parempaan uneen. Asiantuntijana oli Terveyen ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen.