Käyttöehdot


Avaamalla www-palvelun (www.yksielama.fi) sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Palveluun kuuluvien sivujen selaamiseen ei ole oikeutta, mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan.


Yksi elämä -hankekokonaisuuden järjestöt Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, Suomen Mielenterveysseura, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt pidättävät itsellään kaikki oikeudet sivuilla esitettyyn materiaaliin, ellei sivuilla ole toisin mainittu. Yksielama.fi-verkkopalvelussa olevan tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen, jakelu tai varastointi ilman Yksi elämä -järjestöjen antamaa nimenomaista suostumusta on kielletty. Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön sivuja tai otteita sivuista.

Yksi elämä -hankkeiden verkkosivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Sivuilla esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys ja luotettavuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Yksi elämä -järjestöt eivät kuitenkaan vastaa sivustolla olevien ulkopuolisten yritysten tai muiden yhteisöjen tuotteita tai palveluja koskevien tietojen oikeellisuudesta. Yksi elämä -järjestöt eivät myöskään vastaa niiden sivujen sisällöstä tai niistä palveluista, joihin yksielama.fi -sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Yksi elämä -järjestöjen tuottamina.

Yksi elämä -järjestöt varaavat oikeuden koska tahansa sekä muuttaa sivuja että estää pääsyn sivuilleen.

www.yksielama.fi -verkkopalvelua ei ole tarkoitettu millään lailla korvaamaan lääkärin suorittamaa tutkimusta eikä koulutetun ammattilaisen antamaa lääketieteellistä neuvontaa tai hoitoa.

Yksi elämä -järjestöt eivät vastaa sivuston toimivuudesta, eikä palvelussa välitettävien, muiden kuin Yksi elämä -järjestöjen myymien tuotteiden tai palveluiden virheettömyydestä.

Yksi elämä -järjestöt eivät ole vastuussa mahdollisista teknisten häiriöiden aiheuttamista palvelukatkoksista tai muista odottamattomista teknisistä ongelmista sivustolla.

Joillekin järjestön sivuille pääsy on rajattu tietyille rekisteröityneille käyttäjille.

Yksi elämä -järjestöt eivät vastaa keskusteluissa esitetyistä aineistoista eikä mielipiteistä. Vastuu viestien sisällöstä kuuluu kirjoittajalle itselleen. Kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. Toivomme kaikkien keskustelijoiden noudattavan foorumeilla hyviä nettitapoja.

Ylläpidolla on oikeus muokata, poistaa tai poistattaa asiattomia viestejä. Häiriköinti voi johtaa IP-osoitteen pääsyn eston foorumeille joko väliaikaisesti tai kokonaan.

Viestitilaa ei saa käyttää kaupalliseen mainontaan.

Kirjautumalla keskustelualueen käyttäjäksi sitoutuu näihin ehtoihin.

Yksi elämä -verkkopalvelun käyttäjiksi rekisteröityneiden tiedot tallennetaan palvelimelle voimassa olevan tietoturvalainsäädännön mukaisesti.