päättäjille

Jokainen päätös on terveyspäätös

Hyvä päättäjä! Haluamme edistää terveellisten valintojen helppoutta, kaventaa väestöryhmien terveyseroja ja tukea saumatonta hoitoketjua. Tee päätöksiä terveemmän Suomen puolesta!

Yksi elämä -terveystalkoot SuomiAreenalla 2018

Yksi elämä -terveystalkoot järjesti yhdessä CGI:n, Doctagonin ja Lääkäriliiton kanssa Terveydenhuollon hyvät ja huonot uutiset -keskustelutapahtuman SuomiAreenalla.  Tapahtumassa pidettiin lyhyitä väittelytuokioita teemoilla "Robotti korvaa lääkärin", "Suomi pelastuu sotella" sekä "Pian terveytesi pisteytetään". Väittelijöinä toimivat mm. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax sekä joukko terveydenhuollon asiantuntijoita. Mukana oli myös Aira-robotti.

Katso tapahtumatallenne SuomiAreenalta: Terveydenhuollon hyvät ja huonot uutiset

 

11 tapaa säästää rahaa terveysinvestoinneilla

Jokainen päätös on terveyspäätös. Ja jokainen terveyspäätös on talouspolitiikkaa. Olemme koonneet 11 esimerkkiä jotka osoittavat, että kunnissa on mahdollista investointien kautta parantaa suomalaisten terveyttä ja vähentää menoja.

Katso kaikki esimerkit.

Muita esimerkkejä

Hampaiden terveys

Exempel på ekonomiskt lönsamma investeringar i hälsofrämjande arbete

Titta på alla exemplen.

Oletko sinä viiden tähden terveysehdokas?

Kuntavaaliehdokkaat ottivat siitä selvää terveysvaalikoneella . Sivuilla voi valita itselleen sopivat, valtuutetun terveysteot, joihin valtuutettuna aikoo sitoutua. Palvelussa äänestäjät voivat löytää oman kuntansa terveystekoihin sitoutuneita ehdokkaita.

Suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia on mahdollista parantaa kunnissa tehtävien päätösten ja investointien kautta. Äänestäjät arvostavat terveyttä. Yksi elämän teettämän kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista kokee terveyden edistämisen tärkeänä kuntavaaliteemana, ja toivoo ehdokkaansa sitoutuvan terveystalkoisiin valtuutettuna. 

Sydänmerkki-aterioilla vaikutetaan hyvään ravitsemukseen

Yksi elämä -terveystalkoot tekee vahvaa työtä kunnissa Sydänmerkki-aterian jalkauttamiseksi. Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoen kunta palkittiin huhtikuussa 2016 ko. Sydänpiirin toimesta kunniamaininnalla Sydänmerkki-aterian käyttöönotosta kunnan neuvoloissa ja kouluissa.  Terveellinen ja maukas ruoka edistää lasten tervettä kehitystä, ylläpitää vireyttä ja ennaltaehkäisee monia kansansairauksia, kuten diabetesta sekä ja sydän- ja verisuonitauteja.

Pitkäaikaissairaita yhdistää halu tulla kuulluksi

Pitkäaikaissairailta (n= 1059) kysyttiin TNS Gallupin toteuttamassa kyselyssä vuoden 2016 alussa tyytyväisyydestä elämään, saadusta hoidosta sekä kuntoutuksesta. Halu tulla kuulluksi yhdistää sairastuneita. Pitkäaikaissairaat olivat pääosin tyytyväisiä elämäänsä. Eniten tyytymättömyyttä aiheutti pysyvän hoitosuhteen puuttuminen sekä sairauden seurannan hajanaisuus. Lue artikkeli tutkimuksesta.

Terveyden edistämiseen panostettu euro tulee moninkertaisesti takaisin

Yksi elämä –terveystalkoot järjesti Puhutaan rahasta –seminaarin 10.11.2015. Seminaarissa käsiteltiin jo olemassa olevaa tietoa, jota voidaan käyttää päätösten pohjana. Toisessa osassa puhe keskittyi tietoihin, joita vielä tarvitaan.

Kustannusvaikuttavaa tutkimustietoa on liikunnasta, alkoholista ja mielenterveydestä. Säästöt esimerkiksi
alkoholin puheeksiotolla HUS-alueella olisivat jopa 80 miljoonaa euroa.

Liikkumisreseptin käyttöönotto puolestaan toisi säästöä hoitokustannuksiin 4-5-kertaisen summan. Esimerkiksi 1 miljoonan panostus liikkumisreseptiin vähentäisi vähän liikkuvien määrää 3,4 prosenttia ja säästöä hoitokustannuksista tulisi noin neljä miljoonaa euroa.

Yksi elämä –terveystalkoot SuomiAreenalla 2016

Yksi elämä osallistui SuomiAreenan Kansalaistorille yhteistyössä SOSTE:n kanssa.  Keskiössä oli vertaistuki.

Porissa jatkettiin myös rahasta puhumista – miten paljon terveyden edistämisen toimilla voidaan säästää. Seitsemän kansanedustajaa osallistui pelilliseen Puhutaan rahasta -keskusteluun ja keräsi hyvien päätösten avulla rahasäkkejä merkiksi taloudellisista säästöistä. Katso video  keskustelun loppupuheenvuorosta.

Kuntoutus on tärkeä osa terveyden edistämistä 

Yksi elämä järjesti Puhutaan rahasta – faktaa ja ratkaisuja kuntoutuksesta ja terveyden edistämisestä -seminaarin Pikkuparlamentissa 18.11.2016. Seminaarissa keskityttiin keskustelemaan kuntoutuksen taloudellisista vaikutuksista asiantuntijoiden ja kansanedustajien voimin.

Menestystarinoita terveyden edistämisestä 

Yksi elämä -terveystalkoot järjesti yhteistyössä Hoiva&Terveyden kanssa Puhutaan rahasta -seminaarin 21.3.2017. Teemana oli esitellä menestystarinoita terveyden edistämisestä, joilla kunnat voivat säästää miljoonia euroja investoimalla terveyttä edistäviin tekoihin. Menestystarinoista olivat vaikuttuneita myös seminaarin paneelikeskustelussa mukana olleet Helsingin pormestariehdokkaat.

Päättäjille lisää tietoa terveyteen investoimisesta

Yhteiskunnallisen päätöksenteon terveys- ja hyvinvointivaikutusten taloudellisesta näkökulmasta keskusteltiin 31.10.2017 Tampereella järjestetyssä Puhutaan rahasta -seminaarissa. Tilaisuudessa todettiin, että jokainen päätös on terveyspäätös, ja kaavoituksessa ja kulttuuritoimessa tehtävillä linjauksilla on suuria terveysvaikutuksia, vaikka terveys ei monestikaan ole ensisijainen peruste niiden tekemiseen. Terveyteen investoimalla on mahdollista saada säästöjä, ja seminaarissa kävikin ilmi, että päätösten terveysvaikutusten taloudellisesta merkityksestä tarvitaan lisää tietoa.

Kuntoutus ja terveyden edistäminen vaatii puhetta rahasta

Hyvä ja toimiva kuntoutus ei vaadi suuria investointeja, mutta riittämätön ja myöhään aloitettu kuntoutus käy kalliiksi.

Kuin lottovoitto - miksei kuntoutukseen kuitenkaan riitä rahaa?

Lukuja kuntoutuksen hyödyistä riittää. Miksi siihen ei olla kuitenkaan valmiita investoimaan?

Terveysehdokas.fi avautuu tammikuussa

Terveysehdokas.fi avautuu tammikuussa KIRJOITETTU 5.1.2017 Terveysehdokas.fi-sivusto avautuu tammikuussa 2017. Kuntavaaliehdokkaat kertovat, mitä...