Pormestariehdokkaat puhuivat rahasta

Reilu kaksi viikkoa ennen kuntavaaleja, 21. maaliskuuta, kutsuimme yhdessä Hoiva & Terveyden kanssa Helsingin pormestariehdokkaat Puhutaan rahasta -seminaariin.

Viestimme oli sama kuin kuntavaaleissa eli kunnat voivat säästää miljoonia euroja investoimalla terveyttä edistäviin tekoihin.

Helsingin pormestariehdokkaitten paneelissa oli mukana seitsemän ehdokasta: Jan Vapaavuori (kok), Anni Sinnemäki (vihr), Tuula Haatainen (sdp), Paavo Arhinmäki (vas), Laura Kolbe (kesk), Eva Biaudet (rkp) ja Mika Ebeling (kd).

Helsingin pormestariehdokkaat olivat yksimielisiä siitä, että kuntalaisten terveyteen kannattaa investoida. Nopeita tuloksia tarvitaan, mutta tärkeää on myös laaja vaikuttavuus.

Keskustelussa painottui lasten ja nuorten tasa-arvoiset mahdollisuudet liikuntaan. Monen pormestariehdokkaan mietteet olivat lähellä toisiaan. Toivottiin aitoa dialogia kansalaisten kanssa ja mahdollisimman matalia hierarkioita.

Lyhyissä avauspuheenvuoroissa ehdokkailta pyydettiin konkreettisia terveyttä edistäviä ehdotuksia:

  • Paavo Arhinmäki korosti liikuntapaikkojen kuntoa. Kun tekonurmikentät ja muut liikuntapaikat ovat kunnossa, täyttyvät ne liikkuvista tytöistä ja pojista. Myös kaupungin hyvä johtaminen ja työn organisointi luovat tuloksia myös terveyden edistämisessä.
  • Eva Biaudet nosti esiin Yksi elämän kokoamien terveysinvestointiehdotusten merkitystä päätöksentekijöille. Biaudet oli pioneeri kaupunkipyörien ehdottamisessa Helsinkiin, mutta aika ei ollut silloin vielä kypsä.
  • Mika Ebeling varoitti nojaamasta lasten liikunnan järjestämisessä vain urheiluseuroihin, koska niillä fokus on usein huippu-urheilussa.
  • Tuula Haatainen kannatti liikuntapaikkojen tuomista kaupunkien keskustoihin ja koulujen pihoille eli sinne, missä ihmiset ovat.
  • Laura Kolbe korosti politiikan merkitystä toivon ja henkisen hyvinvoinnin tukijana.
  • Anni Sinnemäki edistäisi terveyttä erityisesti tukemalla kävelyä esimerkiksi katujen kunnossapidolla ja turvallisuutta parantamalla.
  • Jan Vapaavuori korosti, että liikuntajärjestelmä tavoittaa vain pienen osan ihmisistä.

Liikkumattomuus on suuri haaste yhteiskunnalle. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulee pormestariehdokkaiden mukaan tukea esteetöntä ja luonnollista liikkumista kaupungissa. Osallistujia puolen päivän seminaariin oli 71.