Rakentamisen vuosi

Yksi elämän toista toimintavuotta kuvaa parhaiten sana rakentaminen. Pohjan yhteistyölle valoi johtoryhmä sopimalla yhteisestä hallintotavasta ja johtosäännöstä. Osahankkeita puskettiin eteenpäin ja oivallettiin myös jotain pysyvää: "Jokainen päätös on terveyspäätös".

2013

Sisäisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen vahvistamiseksi syksyiset Eloseminaarit saivat rinnalleen alkuvuoden Talviseminaarin. Eri työryhmissä valmisteltiin Yksi elämälle yhteistä vaikuttamisen suunnitelmaa, rakennettiin viestintätiimiä ja luotiin uusi visuaalinen ilme. Liittojen johto esitteli hankekokonaisuutta merkittäville tahoille Suomessa ja ulkomailla, ja tapaamisista pidettiin yhteistä kirjaa. Tunne pulssisi ennätti jo tunnustelemaan pulssia kesän Tangomarkkinoilla ja Farmaripäivillä. Yksi elämä tuli uudella ilmeellään ulos Kuntamarkkinoilla syyskuussa ja Pieni Päätös Päivässä marraskuussa Tampereella.

Talviseminaari

Vuonna 2013 lähdettiin panemaan toimeksi joulun alla valmistunutta viestintästrategiaa. Omien joukkojen mukaanotto oli kriittisen tärkeää. Jo silloin ja vuosia tämän jälkeenkin Talvi- ja Eloseminaarit ovat olleet omalle isolle joukolle paikkoja, joissa on esitelty tehtyä ja katsottu yhdessä tulevaan.

Turussa 6. helmikuuta pidetyssä Talviseminaarissa kerrottiin siihenastiset aikaansaannokset sekä esiteltiin uuden strategian ja Terveystarjottimen asiakastutkimusten pääkohdat. Sillä välin kun liittojen johto vetäytyi työstämään vaikuttamisen suunnitelmaa, pidettiin liikuntasalissa ensi kertaa vahvasti osahankkeita esittelevät messut. Messuja pidettiin erityisen hyvänä juttuna, sillä muuten päivä olikin kalvosulkeisia; oli paljon viestittävää ja kerrottavaa.

Juuri aloittanut kolmen järjestön yhteinen/yhteisesti palkkaama viestintäpäällikkö astui liikkuvaan junaan. Hän sai esiteltäväkseen edellisvuonna isolla joukolla ja ponnistuksella rakennetun viestintästrategian. Samalla hän esitteli edessä olevat tärkeimmät TOP 11 -tehtävät, joita olivat:

 • Yksi elämä -visuaalinen ilme
 • Viestintätiimin käynnistäminen
 • Terveystarjotin
 • Tietopaketti jäsenkentälle
 • Osahankkeiden viestintästrategioiden yhteensovittaminen
 • Yksi elämä -akatemiaa varten osaamisen kartoitus
 • Yhteistyömedioiden määrittely
 • Messut ja tapahtumat
 • Kumppanuusstrategia
 • Vaikuttavuustrategoiden tekeminen sekä
 • Mittaus ja arviointi

Listalla kolmantena ollut Terveystarjotin oli jo hankehakemuksessa määritelty keskeiseksi palveluksi ja sen valmistelu oli huolellista. Markkinointipäällikkö kertoi Talviseminaarissa tuoreita tuloksia tehdyistä tutkimuksista sekä aikataulutti tulevia virstanpylväitä. Terveystarjottimen rakentamista varten oli tärkeää:

 • Ymmärtää (potilas)järjestöjen tunnettuus ja merkitys hoitajien sekä lääkäreiden arjessa ja hoitotyössä
 • Ymmärtää valtimosairauspotilaiden motivointityötä ja siihen liittyviä tarpeita
 • Ennaltaehkäisy
 • Jo sairastuneet
 • Selvittää materiaali- ja palvelutarpeet
 • Selvittää mahdollisuudet hyödyntää materiaaleja sekä (tekniset) valmiudet ja mahdolliset rajoitteet

Pohjatyö oli mittavaa. Yli 500 hoitajaa ja yli 500 lääkäriä oli vastannut Terveystarjotin-fokusryhmäkutsuun lokakuussa 2012. Näiden lisäksi yli 50 hoitajaa oli osallistunut samaan aikaan toteutettuun OTA-ohjauskarttakoulutuksen sähköiseen palaute- ja rekrytointikyselyyn. Marraskuussa 2012 oli puhelimitse haastateltu 12 lääkäriä ja kuutta hoitajaa, ja edelleen vielä tammikuussa oli toteutettu laaja online-selvitys, johon osallistui yli 4 000 vastaajaa. Tuloksista kerrotaan myöhemmin omasa kappaleessa.

Tunne pulssisi -hankkeen vetäjät kertoivat raportoivat hankkeen kulusta. Vaikka he olivat joutuneet ratkomaan kysymyksiä, joihin ei vielä ollut yhteisiä Yksi elämä -vastauksia, hanke kulki hyvin eteenpäin. Verkkosivut oli määrä avata helmikuussa ja väestöviestinnän mainoskampanja käynistää maaliskuussa. Yhteistyötä tehtiin myös Uuden Iloisen Teatterin kanssa. Syntyi mm. UIT:n esittämä Aivolaulu. Kesällä Tunne pulssisi oli menossa opettamaan itsepuolustustaitoja Tangomarkkinoille ja Farmarimessuille, joissa molemmissa oli suuri määrä kohderyhmien edustajia.

Jo viestintästrategian mukaan kuuntelu oli tärkeässä roolissa Yksi elämässä. Kuuntelua myös tehtiin. Talviseminaarin onnistumisista ja kehittämiskohteista pyydettiin osallistuneilta palautetta. Hienoa oli esimerkiksi se, että pääsi tapaamaan muita toimijoita kasvotusten ja kuulla, kun 50 ihmistä kertoi, miten Yksi elämä liittyi omaan työhön. Esityksiä oli monen mielestä liikaa tai tapahtuma olisi pitänyt olla kaksipäiväinen.