Tavoitteiden takaa-ajoa

Vuoden 2014 alussa viestintäryhmä ravisteli johtoryhmää näkemyksellä, että omin voimin Yksi elämän kunnianhimoisiin tavoitteisiin ei päästä. Tarvitaan uusi vaihde; hankitaan kumppaneiksi Suomen paras luova toimisto ja Suomen paras mediatoimisto ja osoitetaan viestintään merkittävästi lisää rahapanosta.

2014

Ulkopuolista ihmettä ei kuitenkaan jääty odottelemaan, vaan tekemistä jatkettiin kaikilla rintamilla. Sisäistä viestintää vahvistettiin vuoden alusta omalla uutiskirjeellä, joka jaettiin kolmen liiton henkilöstölle. Yksi elämän 112-projekti oli pääyhteistyökumppanina mukana Turussa järjestetyssä 112-päivässä helmikuussa. Facebookissa omat sivunsa avasivat myös Pieni Päätös Päivässä, Neuvokas perhe ja Tunne pulssisi. Yksi elämä avasi Twitter-ja Instragram -sivustot. Kesällä oltiin vaikuttamassa SuomiAreenalla Porissa, jossa myös julkistettiin Yksi elämä -verkkopalvelu. Samoin Neuvokas perhe avasi oman verkkopalvelunsa perheiden tarpeisiin. Kilpailutuksen jälkeen elokuussa oltiin valmiita esittelemään uudet viestinnän kumppanit ja pistämään uutta vaihdetta silmään.

Vuosi 2014 alkoi mukavasti.

Oli saatu ensimmäinen oma Yksi elämä -kalenterikin yhdessä Elixirin ja Ajaston kanssa. Johtoryhmä seurasi Yksi elämän etenemistä arviointikyselyn avulla. Kysely lähetettiin Yksi elämä -järjestöjen yhdistyksille, yhteistyökumppaneille ja henkilökunnille. Tuloksista näkyi, että yhä useampi tunsi hankekokonaisuuden ja sen osahankkeita. Ote johtoryhmän muistiosta:

"Todettiin, että olemme hyvällä tiellä toiminnan suhteen. Joidenkin arvioinnissa esille nousseiden kehittämisehdotusten suhteen on jo ryhdytty toimenpiteisiin. Yhdistysten rooli Yksi elämä -toiminnan levittämisessä on ensiarvoisen tärkeää ja sitä tulee tukea voimakkaasti."

Viestintäryhmä oli kuitenkin huolissaan etenemisestä. Se muistutti viestintästrategiassa määritellyistä tavoitteista, joita oli tarkoitus viedä eteenpäin yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoin.

"Viestinnässä on tällä hetkellä paljon haasteita. Vaikka hankkeen aikana on onnistuttu ottamaan käyttöön paljon uusia viestinnän välineitä, on viestintä silti perinteistä. Sosiaalisen markkinoinnin keinoja ei ole mahdollista käyttää näillä resursseilla. Tunnettuudessakaan ei ole päästy vielä pitkälle, järjestöjen sisällä hanke tunnetaan, mutta muualla ei.

Osahankevetoisuus tekee toiminnasta hajanaista, joten osa-alueiden yhteen nivominen olisi tärkeää. Tässä tilanteessa on kaksi vaihtoehtoa: viestinnän lisäresursointi, jotta asetettuihin tavoitteisiin voidaan edelleen sitoutua tai alkuperäisten tavoitteiden tarkistaminen."

Viestintäryhmä esitti lisäresursointia siten, että hankitaan viestintä- ja mediatoimisto vuosille 2014−2017.

"Tällä tavoin viestinnästä tulee koordinoitua sekä brändin että osahankkeiden osalta ja saadaan paremmat mahdollisuudet yhteiskunnallisen markkinoinnin onnistumiseen, erottuvaan viestintään ja monikanavaisuuteen."

Johtoryhmässä keskusteltiin viestintäryhmän ehdotuksesta ja todettiin, että alkuperäisistä tavoitteista on pidettävä kiinni, koska viestintästrategian tavoitteisto perustuu alkuperäisen hankehakemuksen tavoitteisiin. Uutta linjaavat päätökset olivat:

  • Viestintästrategiassa asetetuista tavoitteista pidetään kiinni.

  • Viestintäryhmä käynnistää kilpailutusprosessin mediatoimiston rekrytoimiseksi.
  • Avataan yhteistyökumppanien rekrytointi voimavarojen kasvattamiseksi.

Samalla johtoryhmän kokoonpanoa muutettiin jättämällä liittojen viestintäjohtajat pois johtoryhmätyöskentelystä. Heidän tilalleen johtoryhmään kutsuttiin viestintäpäällikkö ja markkinointipäällikkö. 

Viestintäjohtajien uusi rooli oli tukea jatkossakin hankekokonaisuutta omalla asiantuntemuksellaan ja vastata järjestöjen viestintätavoitteiden yhteneväisyydestä Yksi elämä -viestinnän kanssa.