Terveysinvestointien kartoitusta

Vaikuttajaviestintä on ollut Yksi elämä -terveystalkoiden tärkeimpiä kulmakiviä alusta alkaen. Vaikuttajaviestinnän ydintä on hyvin kuvannut jo vuonna 2012 johdettu slogan:

"Jokainen päätös on terveyspäätös."

Slogan nostaa terveyden ja hyvinvoinnin näkökulman päätöksenteon jokaiselle hallinnon sektorille ja tasolle.

Johtavana ajatuksena vaikuttamistyössä on ollut se, ettei työ ole vain Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton tehtävänä, vaan sitä tehdään yhdessä eri järjestöjen ja verkostojen kanssa paikallistasolla, kuntatasolla ja valtakunnan tasolla.

Jotta tuota mainioksi todettua slogania voidaan käyttää päätöksenteon perusteena, meillä on oltava näyttöä siitä, että terveysinvestoinnit oikeassa paikassa tuottavat myös rahallista säästöä. Jos pystymme tuottamaan bläkkiselviä laskelmia säästöistä, puhumme samaa kieltä kuin päättäjät. Työ terveysinvestointien kartoittamisesta aloitettiin 2015 ja tuotiin julkisuuteen marraskuussa 2015 pidetyssä Puhutaan rahasta -seminaarissa.

Kartoitustyötä jatkettiin 2016, ja saimme aikaan 11 konkreettista esimerkkiä. Terveysinvestointien kartoitus on tietojemme mukaan ollut kattavampaa kuin mihin kukaan on aiemmin kyennyt. Näin ollen Yksi elämä -terveystalkoot on tehnyt uraa uurtavaa työtä terveydenedistämisen taloudellisten vaikutusten näkyväksi tekemisessä!