Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee vuonna 2014 julkaistua verkkopalvelua www.yksielama.fi. Verkkopalvelua hallinnoi Hengitysliitto ry, joka huolehtii sen ylläpidosta Yksi elämä -verkoston puolesta. Yksi elämä -verkostoon kuuluvat Hengitysliitto ry:n lisäksi Aivoliitto ry, Filha ry, Suomen Diabetesliitto ry, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Sydänliitto ry ja Syöpäjärjestöt sekä asiantuntijatahona Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry. Saavutettavuusseloste on laadittu 17.1.2021. Verkkopalvelun saavutettavuuden on arvioinut Hengitysliitto.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Yksielama.fi -sivusto ei täytä kaikilta osin saavutettavuuskriteereitä.

Ei-saavutettava sisältö

 • Sivusto ei täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten kontrastivaatimuksia (WCAG 1.4.3 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#contrast-minimum).

 • Sivustolla on linkkejä, joiden teksti ei kuvaa riittävän hyvin linkin kohdetta (WCAG 2.4.4 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#link-purpose-in-context).

 • Sosiaalisen median linkeiltä puuttuvat tekstuaaliset nimet. Myös ikonin sisältävistä napeista puuttuu aria-labeleitä (ohjeet nappi, sulje nappi). (WCAG 1.1 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#language-of-page ja WCAG 2.4.6 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#headings-and-labels).

 • Sivustolla on joitain videoita, joissa ei ole tekstitystä (WCAG 1.2.2 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#captions-prerecorded).

 • <html>-elementillä ei ole lang attribuuttia (WCAG 3.1.1 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#language-of-page).

 • Pdf-tiedostojen linkissä ei lue tiedostotyyppiä (WCAG 2.4.4 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#link-purpose-in-context).

 • Kaikki sivustolla olevat asiakirjat eivät ole saavutettavia. Voit pyytää asiakirjojen sisältämiä tietoja osoitteesta postilaatikko@yksielama.fi.

  • Navigoitaessa näppäimistöllä asiakirjoissa olevat elementit eivät välttämättä ole merkityksen mukaisessa järjestyksessä (WCAG 2.4.3 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#focus-order).

  • Tiedostoissa on linkkejä, joiden teksti ei kuvaa riittävän hyvin linkin kohdetta (WCAG 2.4.4 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#link-purpose-in-context).

  • Joissain tiedostojen kuvissa on tekstiä, mutta teksti ei ole tarjolla saavutettavassa muodossa (WCAG 1.4.9 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#images-of-text-no-exception).

  • Joistain tiedostojen kuvista saattaa puuttua tekstivastineet, tai tekstivastine ei kuvaa riittävän hyvin kuvan sisältöä (WCAG 1.1 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#text-alternatives).

Kohtuuton rasite

Hengitysliitto ry hallinnoi verkkosivustoa Yksi elämä -verkoston puolesta, joka tekee päätökset verkkopalvelun merkittävistä teknisistä ja sisällöllisistä uudistuksista. Sivuston korjaus saavutettavaksi on osoittautunut vaikeaksi ja taloudellisesti kohtuuttomaksi. Sivuston saavutettavuutta pyritään parantamaan mahdollisuuksien mukaan alkuvuodesta 2021. Yksi elämä -verkosto tekee päätökset verkkopalvelun tulevaisuudesta vuoden 2021 aikana. 

Lisätiedot

Voit esittää lisäkysymyksiä liittyen palvelun saavutettavuuteen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen postilaatikko@yksielama.fi.

Valvontaviranomainen

Anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000