vertaistoimijoille

Vertaistuki - tuhat tapaa kohdata ihminen

Valtimosairaudet koskettavat joka viidettä suomalaista. Pidetään huolta itsestämme ja pidetään porukalla huolta niistä, jotka tarvitsevat tukea ja kannustusta.

1. Haluatko auttaa?

Oletko sinut sairautesi kanssa ja haluaisit nyt olla tukena muille, joita elämä vuorostaan koettelee? Auttajana teet oikeasti maailmasta paremman paikan ja saat hyvän mielen.

Jos sinulla on halua ja aikaa jakaa kokemuksesi ja tukea muita vertaisena, osallistu Yksi elämän vertaistukihenkilön tai vertaistukiryhmänohjaajan koulutukseen. Koulutuksen käytyäsi voit toimia vertaistukihenkilönä sairastuneelle, ohjata vertaistukiryhmiä, toimia vertaisena kursseilla tai tehdä yhteistyötä ammattilaisten kanssa.

Vertaisena toimit AivoliitonDiabetesliiton tai Sydänliiton jäsenyhdistyksessä.

Vuoden 2017 koulutuksia ja tapahtumia

21.-22.1. Vertaistukihenkilökoulutus työikäisille, Helsinki  Kiitos osallistuneille!

11.3. Tuhat tapaa kohdata ihminen -aluetapaaminen, pääkaupunkiseutu  Kiitos osallistuneille!

25.3. Vertaistukitoiminta yhdistyksessä, Oulu  Kiitos osallistuneille!

25.-26.3. Verkossa toimivien vertaistukihenkilöiden koulutus, Tampere   Kiitos osallistuneille!

22.4. Tuhat tapaa kohdata ihminen -aluetapaaminen, Rauma  Kiitos osallistuneille!

23.9. Vertaistukitoiminta yhdistyksessä, Vantaa  Kiitos osallistuneille!

30.9.-1.10. Vertaistukihenkilöiden koulutus, Oulu  Kiitos osallistuneille!

28.-29.10. Vertaistukiryhmänohjaajien koulutus, Mikkeli  Katso esite

18.11. Tuhat tapaa kohdata ihminen - aluetapaaminen, Kuopio  Katso esite

9.12. Tuhat tapaa kohdata ihminen - aluetapaaminen, Oulu Katso esite

HUOM! Ilmoittautuminen koulutuksiin on sitova ja siitä tulee vahvistus sähköpostiisi. Osallistumispaikkoja koulutuksiin on rajoitetusti, ja haluamme täyttää ne kaikki. Joten jos joudut peruuttamaan osallistumisesi, ilmoitathan siitä mahdollisimman pian, niin ehdimme kutsua jonotuslistalta mukaan uuden osallistujan poisjäävän tilalle. Peruminen on mahdollista tehdä ilman kustannuksia ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen perimme osallistumismaksun, jos pois jäävällä ei ole lääkärintodistusta sairastumisesta.

Ilmoittautumisohjeet ja -linkit löytyvät kunkin koulutuksen kutsusta. Jos sinulla ei ole sähköpostia tai et voi ilmoittautua netin kautta, voit ilmoittautua järjestön työntekijälle myös puhelimitse:

Aivoliitto: Risto Lappalainen, risto.lappalainen(at)aivoliitto.fi puh. 040 543 7290

Diabetesliitto: Terhi Kvick. terhi.kvick(at)diabetes.fi puh. 050 310 6624

Sydänliitto: Kirsi Airos, kirsi.airos(at)sydanliitto.fi puh. 050 584 9463

Lisätietoa liittojen vertaistoiminnasta löydät liittojen sivuilta:

www.aivoliitto.fi

www.diabetes.fi

www.sydanliitto.fi

JK. Katso tästä myös vinkkivideoita yhdistyksesi kokousten liikunnallisiin tuokioihin.

2. Kaipaatko tukea?

Oletko kokenut aivo- tai sydäninfarktin tai sairastunut diabetekseen, oletko sairastuneen läheinen? Keskustelu vertaisen kanssa on avuksi.

Vertaistuen tarve ilmenee usein heti sairastumisen alkuvaiheessa. Mutta voit tiedustella vertaistukea aina, kun itse koet siihen tarvetta esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa. Usein jo tietoisuus siitä, ettet ole ainoa saman sairauden kokenut, auttaa jaksamaan.

Vertaistukea on tarjolla myös läheisille. Usein on helpottavaa saada jakaa oma huolensa ja keskustella omasta tilanteestaan toisten läheisensä sairastumisen kokeneiden kanssa.

Kohtaamiset tapahtuvat kasvotusten, verkossa, sähköpostilla tai puhelimitse. Tapaamisia voi järjestyä sairaalan tai terveysaseman osastolla, kuntoutusryhmissä, vertaisryhmissä ja harrasteryhmissä.

  • Tietoa vertaistuen mahdollisuudesta saat esim. liittojen verkkosivuilta tai sähköpostitse vertaistuki(at)aivoliitto.fi, vertaistuki(at)diabetesliitto.fi, vertaistuki(at)sydanliitto.fi.

  • Tai ottamalla yhteyttä oman kotipaikkakuntasi AVH-, diabetes- tai sydänyhdistykseen.

  • Kysymällä omalta hoitajaltasi tai terapeutiltasi.

  • Myös esim. Facebookissa on keskusteluryhmiä sairastuneille ja läheisille.

  • Lue myös Kirje sairastuneelle -esite.

3. Ammattilainen, tarjoa vertaistukea

Vertaistuki osaksi hyvää hoitoa ja kuntoutusta

Vertaistuki tarjoaa asiakkaille uusia mahdollisuuksia osana hyvää hoitoa ja kuntoutusta. Se on tärkeä voimavara asiakkaan, perheen ja läheisten tukemisessa. Parhaimmillaan vertaistuki parantaa asiakkaan kuntoutusmotivaatiota, elämänhallintaa ja itseluottamusta.

Yksi elämä on kouluttanut vertaistukihenkilöitä ja vertaistukiryhmänohjaajia toimimaan yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Ammattilaisena voit myös itse ideoida oman mallisi yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Ota siis rohkeasti yhteyttä Yksi elämän toimijoihin.

Vertaistuen oikea-aikaisuus eli herkkyyskohdat

Vertaistukea tulisi tarjota silloin, kun asiakas, perhe tai läheinen selkeästi hakee uutta tietoa tai kun heidän on kohdattava arjen haasteet. Ammattilaisena voit tunnistaa näitä herkkyyskohtia ja tarjota vertaistukea asiakkaallesi juuri oikeaan aikaan.

On myös hyvä tunnistaa syrjäytymisriskit, joita ovat muun muassa yksinäisyys, kognitiiviset oireet, päihteidenkäyttö ja masennus.

Vertaistuen kohdentaminen elämäntilanteen mukaan

Vertaistukea tarjottaessa kannattaa kiinnittää huomiota asiakkaan elämäntilanteeseen, kuten ikään, asemaan työelämässä ja perhe-elämään. Tavoitteena on löytää vertaistukija, jonka elämäntilanne vastaa mahdollisimman hyvin tuettavan elämäntilannetta.

Vertaistuki täydentää ammattilaisen asiantuntemusta kokemustiedolla, ei kilpaile sen kanssa.

Meiltä saat lisätietoa

Aivoliitto: Risto Lappalainen, risto.lappalainen(at)aivoliitto.fi puh. 040 543 7290

Diabetesliitto: Terhi Kvick. terhi.kvick(at)diabetes.fi puh. 050 310 6624

Sydänliitto: Kirsi Airos, kirsi.airos(at)sydanliitto.fi puh. 050 584 9463

Katso myös:

  • Ehdota asiakkaallesi vertaistukea -esite

  • Sairastuitko? Kysy vertaistukea -esite1

  • Sairastuitko? Kysy vertaistukea -esite2

Vertaistuesta lyhyesti

Vertaistuki on vapaaehtoista ja vastavuoroista kokemusten jakamista ja tukea myötätuntoisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä.

Vertaistuki auttaa sopeutumaan sairauden mukanaan tuomiin muutoksiin ja lisää motivaatiota osallistua kuntoutukseen ja paneutua omahoitoon. Vertaistuki voi myös lisätä elämänhallinnan tunnetta ja luoda uusien sosiaalisten kontaktien mahdollisuuksia.

Vertaistukijat ovat koulutettuja

Yksi elämä -järjestöjen vertaistukijat ovat koulutettuja ja vaitiolovelvollisia. He ovat oman sairautensa ja kokemuksensa asiantuntijoita. Kohtaaminen tapahtuu toista kunnioittaen, kannustaen ja kuunnellen.

Vertaistukiryhmiä on ympäri Suomea

Yksi elämä -järjestöjen paikallisilla jäsenyhdistyksillä on vertaistukiryhmiä paikkakunnittain vaihdellen niin sairastuneille, omaisille kuin perheillekin. Tietoa ryhmistä löydät järjestöjen ja niiden jäsenyhdistysten verkkosivuilta, tiedotteista ja lehdistä.

Vertaistuki on osa Yhtä elämää

Vertaistukitoiminnan kehittäminen liittyy Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -terveystalkoisiin. Tavoitteena on liittää vertaistukitoiminta osaksi hoitoketjua eli osaksi hyvää hoitoa ja kuntoutusta.

Liikkuva yhdistys - Vinkkejä ja ideoita

Opas antaa käytännöllistä tietoa yhdistysten liikuntatoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Vaikuttamisen työkirja

Vaikuttamisen työkirja opastaa käytännönläheisesti vaikuttamaan kuntapäättäjiin mm. terveellisempien ruokapalveluiden valinnassa.

Pärjää porukassa -opas

Pärjää porukassa -opas on apuna sosiaalisten taitojen harjoittelussa.