vertaistoimijoille

Vertaistuki - tuhat tapaa kohdata ihminen

Pidetään huolta itsestämme ja pidetään porukalla huolta niistä, jotka tarvitsevat tukea ja kannustusta.

Tutustu Yksi elämä -järjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimintaan

Aivoliitto

Diabetesliitto

Filha

Hengitysliitto

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Sydänliitto

Syöpäjärjestöt

 

Haluatko auttaa?

Oletko sinut sairautesi kanssa ja haluaisit nyt olla tukena muille, joita elämä vuorostaan koettelee? Auttajana teet oikeasti maailmasta paremman paikan ja saat hyvän mielen.

Jos sinulla on halua ja aikaa jakaa kokemuksesi ja tukea muita vertaisena, osallistu Yksi elämän vertaistukihenkilön tai vertaistukiryhmänohjaajan koulutukseen. Koulutuksen käytyäsi voit toimia vertaistukihenkilönä sairastuneelle, ohjata vertaistukiryhmiä, toimia vertaisena kursseilla tai tehdä yhteistyötä ammattilaisten kanssa.

Ota yhteyttä Yksi elämä -järjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöihin yllä olevista linkeistä.

 

Kaipaatko tukea?

Vertaistuen tarve ilmenee usein heti sairastumisen alkuvaiheessa. Mutta voit tiedustella vertaistukea aina, kun itse koet siihen tarvetta esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa. Usein jo tietoisuus siitä, ettet ole ainoa saman sairauden kokenut, auttaa jaksamaan.

Vertaistukea on tarjolla myös läheisille. Usein on helpottavaa saada jakaa oma huolensa ja keskustella omasta tilanteestaan toisten läheisensä sairastumisen kokeneiden kanssa.

Kohtaamiset tapahtuvat kasvotusten, verkossa, sähköpostilla tai puhelimitse. Tapaamisia voi järjestyä sairaalan tai terveysaseman osastolla, kuntoutusryhmissä, vertaisryhmissä ja harrasteryhmissä.

  • Tietoa vertaistuen mahdollisuudesta saat liittojen verkkosivuilta yllä olevista linkeistä

  • Tai ottamalla yhteyttä oman kotipaikkakuntasi Yksi elämä -järjestöön

  • Kysymällä omalta hoitajaltasi tai terapeutiltasi.

  • Myös esim. Facebookissa on keskusteluryhmiä sairastuneille ja läheisille.

  • Lue myös Kirje sairastuneelle -esite

 

Ammattilainen, tarjoa vertaistukea

 

Vertaistuki osaksi hyvää hoitoa ja kuntoutusta

Vertaistuki tarjoaa asiakkaille uusia mahdollisuuksia osana hyvää hoitoa ja kuntoutusta. Se on tärkeä voimavara asiakkaan, perheen ja läheisten tukemisessa. Parhaimmillaan vertaistuki parantaa asiakkaan kuntoutusmotivaatiota, elämänhallintaa ja itseluottamusta.

Yksi elämä on kouluttanut vertaistukihenkilöitä ja vertaistukiryhmänohjaajia toimimaan yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Ammattilaisena voit myös itse ideoida oman mallisi yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Ota siis rohkeasti yhteyttä Yksi elämän toimijoihin.

Vertaistuen oikea-aikaisuus eli herkkyyskohdat

Vertaistukea tulisi tarjota silloin, kun asiakas, perhe tai läheinen selkeästi hakee uutta tietoa tai kun heidän on kohdattava arjen haasteet. Ammattilaisena voit tunnistaa näitä herkkyyskohtia ja tarjota vertaistukea asiakkaallesi juuri oikeaan aikaan.

On myös hyvä tunnistaa syrjäytymisriskit, joita ovat muun muassa yksinäisyys, kognitiiviset oireet, päihteidenkäyttö ja masennus.

Vertaistuen kohdentaminen elämäntilanteen mukaan

Vertaistukea tarjottaessa kannattaa kiinnittää huomiota asiakkaan elämäntilanteeseen, kuten ikään, asemaan työelämässä ja perhe-elämään. Tavoitteena on löytää vertaistukija, jonka elämäntilanne vastaa mahdollisimman hyvin tuettavan elämäntilannetta.

Vertaistuki täydentää ammattilaisen asiantuntemusta kokemustiedolla, ei kilpaile sen kanssa.

 

Tuoksut ja tuoksuttomuus

Hengitysliiton verkkosisältöä keinotekoisten tuoksujen vähentämisestä ja luonnollisten tuoksujen suosimisesta.

Tietoa savuttomuudesta

Stumpin ja Hengitysliiton materiaalia tupakoinnin lopettamisen tueksi.

Stumppi.fi

Hengitysliiton ylläpitämä verkkosivusto, joka tarjoaa tietoa ja vertaistukea tupakoinnin lopettamista harkitseville ja tupakoinnin lopettaneille.