Ihan vapaaehtoisesti

Ihan vapaaehtoisesti

Avainsanat:

Mikä?

Sinua tarvitaan, hyvä kuuntelija ja rohkaisija! Kaipaamme uusia vertaistukijoita välittämään kokemustietoa siitä, millaista on olla sydänpotilas ja miten sairauden kanssa pärjää. Videon kesto 9 min.

Mitä sisältää?

Vertaistukihenkilö kuuntelee, kannustaa ja kunnioittaa. Hän on ehdottoman vaitiolovelvollinen tavallinen ihminen, joka auttaa ja ymmärtää toista samankaltaisessa elämäntilanteessa olevaa. Lisäksi hän voi toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Vertaistukihenkilö voi myös olla sairastuneen läheinen, sillä sairaus koskettaa aina koko lähipiiriä. 

 

Ihan vapaaehtoisesti on Helsingin Sydänpiirin Liekki-hankkeen tuottama vertaistukea käsittelevä lyhytelokuva.

 

Lue lisää sydänpotilaan vertaistukihenkilönä toimimisesta Sydänliiton verkkosivustolta.  

Toteutus: Markkinointiosakeyhtiö I2.

 

 

Kenelle?

vertaistoimijat, sairastuneet ja läheiset, ammattilaiset